menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

14 januari: Online instructiebijeenkomst vrijwilligers

“Sprekende geschiedenis” wil een koppeling maken tussen verschillende oral history collecties. Opzet is dat interviews doorzoekbaar worden gemaakt op de betekenis die mensen aan het begrip vrijheid geven.

 

Om deze inhoudelijke koppeling te maken gaan vrijwilligers aan de slag om in totaal zo’n 200 interviews te analyseren en de door hen geselecteerde fragmenten van de juiste labels te voorzien. De interviews komen uit de collecties van het NIOD, het Nederlands Veteranen Instituut, het project ‘Ongekend Bijzonder‘ en een nog te bepalen Haagse interviewcollectie.

 

Het werk wordt thuis achter de computer gedaan. Elke vrijwilliger bepaalt zelf hoeveel interviews hij/zij analyseert en labelt.

 

Op 14 januari vindt er van 12.30 tot 14.00 een online-instructiebijeenkomst plaats. Dan krijgen de vrijwilligers die zich hebben aangemeld toegang tot de interviews en uitleg over de software en de volgorde van werken. “Sprekende geschiedenis” biedt ook een helpdesk voor alle praktische en inhoudelijke vragen.

 

Vind je het leuk om bij te dragen aan het inhoudelijk doorzoekbaar maken van verschillende interviewcollecties? En wil je de actuele discussie over vrijheid meer diepgang geven? Meld je dan via info@sprekendegeschiedenis.nl aan voor deze instructiebijeenkomst.

 

Informatie over het project Vrijheid als thema vind je hier.

 

Voor meer informatie over dit deelproject:

Saskia Moerbeek

info@sprekendegeschiedenis.nl