menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Aftrap project “Rotterdam en Nederlands-Indie”

 

 

Aftrap van het nieuwe project “Rotterdam en Nederlands-Indië”. Over hoe repatrianten uit voormalig Nederlands-Indië in de jaren vijftig en zestig in Rotterdam terecht kwamen. Het project betekent tevens de start van onze Rotterdamse erfgoedorganisatie Heritage Retrievers, een nieuwe culturele instelling die zich gaat focussen op persoonlijke familiegeschiedenissen.

 

Stadsarchivaris Jantje Steenhuis geeft een toelichting waarom het borgen en het met elkaar delen van dit stuk Rotterdamse geschiedenis van belang is voor de stad Rotterdam. Tenny Tenzer wordt geïnterviewd als een representant van de derde generatie. Leden van de raad van toezicht van de stichting worden gevraagd naar hun beweegredenen om te zijn toegetreden. Joël Ferdinandus programmamanager Rotterdam Experience bij Rotterdam Partners zal de gastheer zijn van de bijeenkomst.

 

In samenwerking met ’Stichting Herdenking 15 augustus regio Rotterdam’ vindt er op 15 augustus 2023 na de herdenking bij het Nederlands-Indië monument op de Boompjes een middag plaats waarbij in de bibliotheek en de Verolmezaal van Maritiem Museum Rotterdam medewerkers van Stadsarchief aanwezig zullen zijn om  aan te bieden familiealbums te bekijken, eventueel te scannen, te metadateren en zo mogelijk toe te voegen aan de stadscollectie. Eind dit jaar uitmondend in een online tentoonstelling en indien de vondsten daartoe aanleiding geven in 2024 een museale offline tentoonstelling.

 

Meer informatie en aanmelden

 

Woensdag 21 juni
Inloop vanaf 18.00 uur
Programma 18.30 / 19.15 uur
Nazit tot 20.30 uur
Ballroom, Witte de Withstraat 88