menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Erfgoeddag 2023: Erfgoed werkt!

Erfgoed werkt!

De Erfgoeddag 2023 heeft als thema ‘Erfgoed werkt!’; het congres zal gaan over erfgoed dat werkt en hóe je erfgoed kunt laten werken. En over samenwerking. De dag zal, mede gezien de locatie, ook gaan over het behouden en benutten van maritiem-industrieel erfgoed.

 

Historische kaart van de Lek (1615)

 

Programma

Het definitieve programma publiceren we in september, dan kun je je opgeven voor deelname aan deze dag. Alvast een paar hoofdpunten uit het programma:

 

  • Opening door Meindert Stolk, de nieuwe Gedeputeerde voor Cultuur in Zuid-Holland
  • Keynote-lezing door prof. Wessel de Jonge (TU Delft) over maritiem-industrieel erfgoed
  • Tien jaar Erfgoedlijnen in de provincie Zuid-Holland. Wat heeft dat allemaal los gemaakt en wat kunnen we nog verwachten
  • Kenniscarrousel: wat wil je weten over bijvoorbeeld oral history? Of over burgerparticipatie? Het bereiken van jongeren? Gebouwd erfgoed en monumenten? Over herbestemming van industrieel erfgoed? Over fondsenwerving? Aan een aantal tafels kun je met deskundigen in gesprek en mensen ontmoeten met wie je dezelfde interesses en vragen deelt. Of misschien juist hele andere, die je inspireren tot iets nieuws!
  • Twee excursies door de Rotterdamse haven aan boord van een historisch schip
  • Tot slot zal de befaamde stedenbouwkundig ontwerper mevrouw Riek Bakker je in een afsluitende lezing meenemen in haar inspirerende visie op de inrichting van Nederland in de komende eeuw.
     

De Erfgoeddag 2023 wordt gepresenteerd en gemodereerd door Marielle Hendriks, directeur-bestuurder van Erfgoedhuis Zuid-Holland. Aanmelden is mogelijk vanaf september via de website van Erfgoed Zuid Holland

 

Meer info en aanmelden.