menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Caleidoscopische visies (De zwarte- migranten en vluchtelingen vrouwenbeweging in Nederland)

Caleidoscopische visies, voor het eerst gepubliceerd in maart 2001, was het eerste en enige boek in zijn soort in Nederland. Het stelde de prominente en initiërende rol centraal die zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen (ZMV-vrouwen) hebben gespeeld in het nieuwe denken over gender en etniciteit in de late twintigste eeuw. De auteurs belichtten de met elkaar verweven uitsluitingspraktijken die ZMV-vrouwen tegenkwamen op meerdere plaatsen in de maatschappij op basis van gender, etniciteit, ‘ras’ of seksualiteit, en toonden daarmee de noodzaak aan voor intersectioneel denken en doen.

 

Onlangs is er een hernieuwde uitgave gepresenteerd en maakt de klassieker die de kijk op het feminisme en de vrouwenbeweging in Nederland heeft veranderd op veler verzoek weer beschikbaar. Ze bevat een geactualiseerde reflectie op de relevantie van intersectionaliteit in het licht van recente maatschappelijke ontwikkelingen, waarmee de activiteiten en het gedachtegoed van ZMV-vrouwen in Nederland nog prominenter op de kaart worden gezet.

 

Dit boek maakt duidelijk hoe belangrijk het is om de geschiedenis van intersectionele bewegingen zichtbaar te maken voor huidige generaties. Het geeft inzicht in een geschiedenis die voor huidige generaties vaak is ondergesneeuwd.

 

Dit boek biedt tevens houvast in ons oral history project: ’40 vrouwen om nooit te vergeten: de geschiedenis van de Turkse en Marokkaanse vrouwenbewegingen in Nederland’.

 

De organisatievorming van de Turkse en Marokkaanse vrouwenbewegingen is in dit boek beschreven aan de hand van archiefstukken en literatuuronderzoek. We hopen met ons oral history project meer verhalen en perspectieven toe te voegen aan de geschiedenis van de vrouwenbewegingen.