menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Nieuwe instructievideo: Hoe zet je een Oral history project op?

 

Het Knooppunt Oral History “Sprekende geschiedenis” heeft in samenwerking met fotograaf en filmmaker Armando Ello een nieuwe instructievideo ontwikkeld. Deze video is gemaakt voor iedereen die met een oral history-project wil starten. Ontdek wat er komt kijken bij het opzetten van een oral history-project in deze handige video. Leer wat oral history is, hoe je een project opzet, verhalen vastlegt en archiveert.

 

De video behandelt de volgende onderwerpen:

00:00 – Wat is oral history?

00:35 – Hoe start je een oral history-project?

03:23 – Voorbereiding op interviews

05:36 – Toestemming en AVG

06:12 – Interviewtechnieken

07:12 – Archiveren

08:00 – Transcriberen

09:21 – Opslag van archieven

09:53 – Inschrijven voor de basiscursus

 

“Sprekende geschiedenis” organiseert meerdere keren per jaar een online introductiecursus Oral History, waarin we uitgebreid alle onderdelen behandelen die belangrijk zijn voor het uitvoeren van een oral history – project. Het blijft niet alleen bij theorie, want oral history betekent ook in actie komen. Je kruipt in de rol van interviewer en neemt je eerste interview af. De data van de najaarscursus zijn al bekend en vind je hier.

 

Op “aan de slag” pagina vind je nog meer links die handig zijn om te raadplegen bij het uitvoeren van een oral history-project. 

Cultuurfonds onderscheiding voor prof. dr. Rose Mary Allen

Foto: Solange Hendrikse

 

We zijn trots op de Cultuurfonds Onderscheiding die prof. dr. Rose Mary Allen ontvangt, vanwege haar toewijding aan en onderzoek naar het cultureel erfgoed en de geschiedenis van Curaçao. Als onderdeel van het project Storianan Skondi di Karibe, zijn we volop bezig met het digitaliseren van haar oral history opnames uit de jaren 80 en 90. Op deze tapes staan belangrijke verhalen over tradities, spreekwoorden, het alledaagse leven, de nalatenschap van het kolonialisme en de slavernij, natuurlijke medicijnen, spiritualiteit en nog veel meer. In het najaar zullen we op basis van deze opnames samen met jongeren een presentatie maken, zowel op Curaçao als in Nederland.

Terugblik expertmeeting erfgoedcoaches en Oral history

Op donderdag 18 april organiseerde het Knooppunt Sprekende geschiedenis samen met Erfgoedhuis Zuid-Holland, een expertmeeting voor erfgoedcoaches. Centraal stond de vraag hoe erfgoedcoaches met name kleinere erfgoedorganisaties en vrijwilligers kunnen ondersteunen bij het duurzaam bewaren en toegankelijk maken van hun Oral history collecties.

 

De bijeenkomst startte met een korte inleiding over de aard, de waarde en het belang van Oral history. Hierna volgde een inventarisatieronde onder de deelnemers van de eigen ervaringen met Oral history en vragen en wensen die er leven rondom de ondersteuning van kleinere organisaties en initiatieven.

 

Lian van der Zon van Erfgoed Gelderland presenteerde de uitkomsten van een enquête onder leden van de Coöperatie Erfgoed Gelderland over Oral history-collecties in hun bezit, waarna Britt Grootes van Sprekende geschiedenis een aantal vraagstukken introduceerde rondom het duurzaam bewaren en toegankelijk maken van Oral history. Hierna volgde een levendige discussie rond de aangedragen thema’s die uiteindelijk leidden tot een aantal concrete actiepunten. Sprekende geschiedenis zal het initiatief nemen om op de genoemde vraagstukken vervolgbijeenkomsten te organiseren in een kleiner comité met als doel tot concrete vervolgstappen en projecten te komen. Specifiek wordt ingezet op:

 

 • Het organiseren van ondersteuning voor kleinere initiatieven op lokaal niveau bij transcriberen met AI en duurzaam en toegankelijk bewaren;
 • Het in kaart brengen van de specifieke eisen die het bewaren en registreren van oral history stelt aan collectie registratiesystemen;
 • Het ontwikkelen van specifiek op Oral history gerichte metadata en termenlijsten;
 • Het versterken van het bewustzijn van het belang en de waarde van Oral history bij provincies en OCW.

 

Een uitgebreid verslag van de bijeenkomst kun je hier lezen. 

Oproep: Spreek je Papiamentu en wil je een belangrijke bijdrage leveren aan het erfgoed van Curaçao?

We zijn op zoek naar mensen die vloeiend Papiamentu spreken, die korte fragmentjes willen inspreken op hun telefoon.

 

Op Curaçao is veel oud audio-materiaal te vinden dat van waarde is voor de geschiedschrijving van het eiland. Denk bijvoorbeeld aan de oral history interviews die Rose Mary Allen afnam in de jaren 80 en 90. Dit is belangrijk erfgoed, maar helaas is het Papiamentu nog niet opgenomen in AI-spraakherkenningssoftware. Dit belemmert mensen om snel en efficiënt transcripties te maken van audio-opnames in het Papiamentu en het materiaal toegankelijk te maken. 

 

Samen kunnen we dit probleem oplossen! We kunnen de software trainen met de prachtige klanken van het Papiamentu, zodat we makkelijk gesproken teksten Papiamentu kunnen omzetten naar geschreven teksten. Maar hiervoor hebben we jullie hulp nodig.

 

De opnames duren maximaal 30 seconden en het kan gewoon met een telefoon. We begrijpen dat jullie tijd kostbaar is, maar het zal niet veel tijd in beslag nemen. Wij leveren de teksten aan, je hoeft alleen voor te lezen, het op te nemen en naar ons te mailen. 

 

Hoe meer mensen meedoen, hoe beter we het programma kunnen trainen. Met jullie bijdrage zorgen we voor een belangrijke ontwikkeling voor het erfgoed van Curaçao en het Papiamentu!

 

Meedoen? Mail ons voor meer informatie en de teksten via mila@sprekendegeschiedenis.nl

 

De oproep is ook in PDF-bestand te downloaden. Het delen van de oproep wordt gewaardeerd. 

 

Foto: “Curaçao, W.I., WILLEMSTAD, Ingang van de Haven in de jaren 20

Erfgoedvrijwilligersregeling

Van 1 februari tot 1 mei 2024 kunnen kleine erfgoedorganisaties een aanvraag doen voor initiatieven die erfgoedvrijwilligers in hun werk ondersteunen. Deze regeling is voor erfgoedorganisaties, waarvan de vrijwilligers het kloppend hart vormen.

 

De regeling is specifiek bedoeld voor projecten met een digitale insteek. Ook zijn oral history projecten zeer welkom!

 

Denk daarbij bijvoorbeeld aan: 

 • digitalisering en/of ontsluiting van de digitale collectie of verbetering van de kwaliteit van de digitale collectie.
 • ‘oral history’-projecten waarbij de mondelinge verhalen van vrijwilligers worden vastgelegd en ontsloten via een website of database.
 • de aanschaf van materiaal voor digitalisering, zoals een scanner of camera.
 • het versterken van de digitale aanwezigheid, door bijvoorbeeld de aanpassing van de website of de database met een webshop, ticketsysteem.
 • audiovisuele middelen zoals audiotours, films of routes met QR-technologie om publiek op passende wijze te ontvangen.
  ontwikkeling van kennis en kunde op het gebied van digitalisering, bijvoorbeeld voor het opstellen van een informatieplan.
  (zie https://www.museumconsulenten.nl/informatieplanner/)

 

Voor aanvullende informatie en aanvraagprocedure, bezoek de website van het Cultuurfonds.

Call for Papers for the 9th Symposium of the Finnish Oral History Network (FOHN)

Memory in Movement: Pace, Connection & Introspection

28th–29th November 2024, University of Jyväskylä, Finland

 

This conference critically explores the concept of ‘movement’ in relation to oral history and memory studies. ‘Movement’ is defined broadly and inclusively: it can refer to social movements, physical movement, or movement across concrete or conceptual borders. It can be interpreted as the movements that have shaped oral history as a discipline, from its inception to today. Moreover, the memories oral historians study are constantly in motion, with the present framing people’s recollection and understanding of the past. In this conference ‘movement’ is therefore paired with the notion of ‘pace’, accentuating the importance of temporality for the study of oral history. We invite researchers and practitioners to approach their work from an introspective angle, examining how subjective experiences and social factors impact the speed at which oral history is conducted.

 

The ninth international symposium of the Finnish Oral History Network (FOHN) will focus on the themes of movement, pace, and introspection in oral history and memory studies research from a critical and exploratory perspective. The conference offers researchers an interdisciplinary setting in which to connect and present cutting-edge ideas. The conference’s keynote speakers are Lynn Abrams (University of Glasow), Daniele Salerno (Utrecht University), Kirsti Jõesalu (University of Tartu) and Samira Saramo (Migration Institute of Finland).

 

They wish to invite contributions involving methodological, analytical, and ethical questions, as well as case studies. Proposals may be submitted for individual papers or panels and can address, but are not limited to, the following themes and topics:

 • Social movements and oral history.
 • Does conceptualising researchers as activists challenge established oral history practices?
 • The ways in which emotions can move the interviewer and/or responder. What ethical considerations must we account for, when incorporating the study of emotions into oral history and memory studies?
 • How does speed and timing influence how emotions are recorded, analysed, or internalized in our research processes?
 • Physical movement, the body and oral history interviewing. For example, how might moving through memorable spaces evoke visceral reminiscences?
 • Digital humanities and changes to how we collect, process, and analyse memories. Technology and how it shapes oral history into a reproducible, codable, and ‘fast’ process. How much time do we need to meaningfully connect with our research subjects?
 • The pace at which change within oral history has occurred. What connects/distinguishes oral historians working across the decades?
 • Has oral history ‘matured’ into a stable and agreed upon methodology?

 

Individual paper submissions require a title and a maximum 250-word abstract. Panel proposals should include a title and a 250-word description of the panel, and a title plus 250-word abstract for each individual paper (maximum five papers per panel). The conference language will be English.

 

To learn more and submit your proposal, please visit the conference website or alternatively email them at fohn2024@jyu.fi

Caleidoscopische visies (De zwarte- migranten en vluchtelingen vrouwenbeweging in Nederland)

Caleidoscopische visies, voor het eerst gepubliceerd in maart 2001, was het eerste en enige boek in zijn soort in Nederland. Het stelde de prominente en initiërende rol centraal die zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen (ZMV-vrouwen) hebben gespeeld in het nieuwe denken over gender en etniciteit in de late twintigste eeuw. De auteurs belichtten de met elkaar verweven uitsluitingspraktijken die ZMV-vrouwen tegenkwamen op meerdere plaatsen in de maatschappij op basis van gender, etniciteit, ‘ras’ of seksualiteit, en toonden daarmee de noodzaak aan voor intersectioneel denken en doen.

 

Onlangs is er een hernieuwde uitgave gepresenteerd en maakt de klassieker die de kijk op het feminisme en de vrouwenbeweging in Nederland heeft veranderd op veler verzoek weer beschikbaar. Ze bevat een geactualiseerde reflectie op de relevantie van intersectionaliteit in het licht van recente maatschappelijke ontwikkelingen, waarmee de activiteiten en het gedachtegoed van ZMV-vrouwen in Nederland nog prominenter op de kaart worden gezet.

 

Dit boek maakt duidelijk hoe belangrijk het is om de geschiedenis van intersectionele bewegingen zichtbaar te maken voor huidige generaties. Het geeft inzicht in een geschiedenis die voor huidige generaties vaak is ondergesneeuwd.

 

Dit boek biedt tevens houvast in ons oral history project: ’40 vrouwen om nooit te vergeten: de geschiedenis van de Turkse en Marokkaanse vrouwenbewegingen in Nederland’.

 

De organisatievorming van de Turkse en Marokkaanse vrouwenbewegingen is in dit boek beschreven aan de hand van archiefstukken en literatuuronderzoek. We hopen met ons oral history project meer verhalen en perspectieven toe te voegen aan de geschiedenis van de vrouwenbewegingen.

Meeting RNW Oral History: Kracht of kwetsbaarheid? Oral history onderzoek naar Het Dorp als gehandicapte historicus

 

Positionaliteit, co-constructie en intersubjectiviteit zijn voor de meeste oral historians geen onbekende thema’s. Wat doet de persoon van de interviewer met de geïnterviewde en het interview? Al decennialang wordt hierover geschreven in de context van vrouwen; recenter ook in andere contexten, zoals die van Zwarte, migranten- en LHBTQIA+-gemeenschappen. In de context van handicap gebeurt dit echter nog niet zoveel. Tijdens deze bijeenkomst vertelt Eline Pollaert (Vrije Universiteit Amsterdam) over diens PhD onderzoek naar de toegankelijke Arnhemse woongemeenschapswijk Het Dorp. Welke kansen en obstakels komt die tegen tijdens oral history onderzoek als gehandicapte historicus? Wat maakt handicap een veelbelovend analytisch instrument voor oral historians en andere historici?

 

Respondent: dr Evelien Walhout

Evelien Walhout is universitair docent economische en sociale geschiedenis aan de Universiteit Leiden, met een speciale belangstelling voor historische demografie en gendergeschiedenis. Haar onderzoek richt op thema’s als ziekte en sterfte, adoptie en instellingspopulaties. Zij deed eerder onderzoek voor de Commissie Seksueel geweld in de Jeugdzorg (2012) en de Commissie Geweld in de Jeugdzorg (Commissie De Winter, 2019). Ook werkte ze mee aan de verkennende studie naar al dan niet gedwongen binnenlandse afstand en adoptie, ‘Beklemd in de scharnieren van de tijd. Beleid, praktijk en ervaringen van afstand ter adoptie door niet-gehuwde moeders in Nederland tussen 1956 en 1984’, uit 2017. Momenteel is ze als onderzoeksleider betrokken bij het onderzoek naar afstand en adoptie (Commissie De Winter II).

 

Meer info en aanmelden via Huizinga Instituut

OH-SMArt: Call for proposals

OH-SMArt Symposium 2024
FAIR use of Artist Interviews for Conservators and Curators

In conclusion of its three year research project Oral History – Stories at the Museum around Artworks (OH-SMArt), the Conservation and Restoration department of the University of Amsterdam, together with SMBK Foundation for the Conservation of Contemporary Art, organises the OH-SMArt symposium on 28 and 29 November 2024.

 

Programme
Thursday 28 November 2024: Expert meeting
Friday 29 November 2024: SBMK day

 

Call for proposals
Interested parties are invited to submit proposals for presentation and publication in the context of the Symposium SBMK day: FAIR use of Artist Interviews for Conservators and Curators.

The symposium and expert meeting will focus especially on interoperability and reuse. Contributions are welcome concerning dissemination and lowering the threshold for reuse, in addition to linking data to deepen knowledge on artist’s practices and their artworks worldwide. We are interested in proposals from, but not exclusively, researchers, conservators, artists, curators, oral history data collection managers, experts in digital archiving and museum professionals who have research with spoken narratives addressing one or more of the following topics:

 

 • Processing and depositing interview materials, including Automatic Speech Recognition (ASR), transcript correction tools, and other natural language processing tools.
 • Addressing FAIR Principles with sensitive oral history material in light of data protection laws (GDPR).
 • Findability of oral history archives on artworks and linking data collections.
 • Accessibility of research outside of academia, to cultural heritage professionals, artists and students.
 • Interviews conducted by non-native speakers or multi-lingual speakers, including improved accessibility.
 • Interoperability, from issues of consent and preferred file types to linked open data and digital research tools for oral history.
 • Reuse of interviews in conservation research, including interviews with all stakeholders around works of art and cultural heritage as well as conservation obstacles and their possible solutions.
 • The development of tools for reflection that address the researcher’s role in the use and interpretation of oral history. 

 

Proposals, for both the Expert Meeting and the SBMK day, specifically addressing FAIR Data and Open Science for various types of contributions are welcome in 300-500 words, if possible, in proofread English, alongside a separate file with the author(s) bio(s), 50-words each, named with a subject-based common denominator.

 

More information

GESLOTEN: Vacature Stagiair(e) Oral History Collecties

We hebben voor nu voldoende reacties ontvangen. We sluiten de vacature daarom; nieuwe reacties zullen we voorlopig niet in behandeling nemen. 

 

Ben jij een gedreven erfgoed- of geschiedenis student met een interesse in verhalen en geschiedenis? Wil je praktijkervaring opdoen en een waardevol netwerk opbouwen binnen het veld van oral history? Dan is deze stage bij het Knooppunt Sprekende geschiedenis iets voor jou!

 

Taken:

 • Invoeren en uitlichten van oral history collecties op onze website.
 • De collecties met korte, inhoudelijke teksten verrijken.
 • Zoeken naar passende afbeeldingen bij de collecties.
 • Aanvullen van informatie op ingevoerde collecties.

 

Profiel:

 • Je bent nieuwsgierig en je hebt een kritische blik.
 • Interesse in oral history, levensverhalen en geschiedenis.
 • Ervaring met WordPress is een pré, maar motivatie om dit te leren is ook welkom.
 • Je vindt het leuk om korte inhoudelijke teksten te schrijven.

 

Wat bieden wij:

 • Een stageplek voor 2-4 dagen per week gedurende 3 – 6 maanden (in overleg).
 • Reiskosten- en stagevergoeding.
 • Flexibele werkmogelijkheden, zowel op locatie als hybride.
 • Gebruik van een laptop gedurende de stageperiode.
 • Toegang tot een breed netwerk van erfgoedinstellingen, musea, archieven en maatschappelijke organisaties.
 • Persoonlijke begeleiding en ruimte voor jouw groei en ontwikkeling.

 

Interesse?

Neem dan snel contact op met Britt Grootes – info@sprekendegeschiedenis.nl. We zijn benieuwd naar wie je bent en waarom deze stage bij jou past. 

 

Deadline: We proberen deze positie zo snel mogelijk te vullen.