menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Aalsterse Spanjaarden

Het migratiefenomeen is van alle tijden en in alle tijden vonden migranten hun weg naar Aalst.

 
 

In de jaren 1950 migreerden heel wat Spaanse families naar Limburg om er in de steenkoolmijnen te graven naar een beter bestaan. Toen er sprake was van mijnsluitingen begonnen een aantal van hen uit te kijken naar een nieuwe bron van inkomsten en die vonden ze in de Aalsterse textielnijverheid.

De personeelsdirecteur van de Filature du Canal, één van de grootste Aalsterse textielfabrieken, trok immers naar Limburg om er (ex-) mijnwerkers te ronselen.

 

Spaanse gastarbeiders vonden hun weg naar de textielfabrieken van Aalst vanaf de jaren 60. Velen van hen werkten toen al een tijdje in de Limburgse steenkoolmijnen maar toen het daar economisch wat slechter begon te gaan ging de personeelsdirecteur van de Filature du Canal hen warm maken voor een leven in Aalst.