menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Anna’s stille strijd: doven in de oorlog

 
Tijdsaanduiding: 1935-2008

Realisatie project:

Willy Lindwer, AVA Productions BV

 

Tijdsbestek: 1925-2008

 

Locatie: Auschwitz

 

Aantal interviews: 10

 

DANS: https://doi.org/10.17026/dans-zug-ey85

Over de geschiedenis van doven is weinig gepubliceerd. Ook over de ervaringen van dove Joodse Nederlanders tijdens de jaren van de Duitse bezetting is vrijwel niets bekend. In dit oral history-project komen doven aan het woord die de oorlog ternauwernood hebben overleefd. Omdat doven ook verbaal gehandicapt zijn, is bij het vastleggen van hun bijzondere en niet eerder geregistreerde oorlogservaringen gebruik gemaakt van een tolk Nederlandse Gebarentaal. Uit de interviews komt onder meer naar voren dat het voor de doven in de concentratiekampen van levensbelang was dat zij hun handicap voor de Duitsers verborgen wisten te houden. 

 

Regisseur Willy Lindwer heeft de dove vrouw ‘Anna’, die op bijzondere wijze en met hulp van anderen, kamp Auschwitz overleefde, geïnterviewd over haar ervaringen. Hierbij werd vanzelfsprekend de hulp ingeroepen van een doventolk.

 

De Stichting DovenShoa uit Amsterdam is nauw bij het project betrokken.