menu

Annexatie

Nederlands: Grenscorrectie Elten (bij Lobith). Schildering N. op grenspaal, 23 April 1948 Nationaal Archief, archiefinventaris 2.24.01.03 bestanddeelnummer 903-3274 © Joop van Bilsen / Aenfo
Stichting Film en Wetenschap
 
Tijdsaanduiding: 1945-1949

 

Collectie voormalige Stichting Film en Wetenschap

 

Interviewer: A.P. van Goudoever, A.A.M. van Schaik, R.L. Schuursma, Sj. Vellenga

Aantal interviews: 4

Produktiedatum: maart 1967

Soort interview: wetenschappelijk

Drager: 7 geluidsbanden

Aanbieder: Historisch Geluidsarchief RUU

Toegankelijkheid: t.b.v. onderzoek

Transcriptie: geen

Geinterviewden werd naar de beweegredenen gevraagd voor hun opstelling in de discussie over de mogelijke annexatie van Duitse gebiedsdelen door Nederland direct na de oorlog.

 

Geïnterviewde(n): mr. J.A.H.J. van der Dussen, F.J. Goedhart, mr. G.B.J. Hiltermann, mw. dr. H. Verwey-Jonker