menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Arbeiders Jeugd Centrale (AJC)

Stichting Film en Wetenschap
 
Tijdsaanduiding: 1918-1959
Aantal interviews: 16 (12 personen)
Toegankelijkheid: T.b.v. onderzoek
Transcripties: nee
Periode interviews: 1981-1984 en 1991
Opmerkingen:

De collectie is nog niet gedigitaliseerd en daarom niet direct in te zien bij Beeld & Geluid. Digitalisering kan wel worden aangevraagd bij Beeld & Geluid via: zakelijk@beeldengeluid.nl 

Drager: 8 geluidsbanden en 17 cassettebanden

De Meiroep, 1931 – Ontwerp Fré Cohen

De geïnterviewden zijn allen oud AJC-ers. De interviews werden gehouden ten behoeve van Fred de Koks onderzoek naar de geschiedenis van de Arbeiders Jeugd Centrale, in samenwerking met de Stichting Onderzoek AJC. Onder de geïnterviewden bevinden zich een aantal in een ander verband bekend geworden personen: de historicus Frits de Jong Edz. (1919-1989), de fotograaf Aart Klein (geb. 1909), de secretaris van de Stichting Onderzoek AJC Ad van Moock en de politicoloog/demograaf Philip van Praag sr. (geb. 1914).

 

De Neerlandicus Jan Meilof was een van de redacteuren van het boek: De AJC… dat waren wij. Herinneringen van oud-leden.

 

De gesprekken met fotograaf Aart Klein gaan maar gedeeltelijk over zijn ervaringen in de AJC; er wordt vooral gesproken over zijn leven als fotograaf tussen ongeveer 1930 en 1970. Het interview met Van der Kramer hield De Kok samen met Peter Mol in januari 1991. Het gesprek gaat behalve  over zijn ervaringen in de AJC vooral over de (8mm-) amateurfilm die hij in 1937 voor de AJC maakte en waarin de 1 mei-viering in Zaandam en de verkiezingscampagne van de SDAP in dat jaar centraal stond.