menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Bataljon Zeeland

Bevrijdingsmuseum Zeeland
 
Tijdsaanduiding: 1940-1949
Aantal interviews: 8
Toegankelijkheid: (nog) niet beschikbaar voor openbaar gebruik
Transcripties: onbekend
Periode interviews: 2020-2021

Interviewer(s): Fifi Visser (Studio Haak & Visser)
Taal: Nederlands

Geluidsdrager: Digitale videobestanden (MP4)

 

Toegang: De collectie is (nog) niet beschikbaar voor openbaar gebruik. Bij interesse kan contact opgenomen worden met Bevrijdingsmuseum Zeeland.

De interviews gaan in op gebeurtenissen en ervaringen in de jaren 1920 – 2021 met nadruk op 1940 – 1949. Er wordt voornamelijk over Indonesië en Nederland gesproken. Thema’s zijn o.a. Tweede Wereldoorlog/Japanse tijd, Indonesische revolutie , persoonlijke herinneringen, motivatie voor het tekenen voor de binnenlandse strijdgroepen, invloed op het dagelijks leven, slachtoffers, (kritiek op) de regering daar en hier, verschil in rangen en standen, KNIL, reflecteren op wat goed en fout was, patrouilles, Indonesische vriendinnen (relaties), beschietingen.

 

Het Bevrijdingsmuseum Zeeland vindt het belangrijk om aandacht te geven aan de Tweede Wereldoorlog en Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië. Veel Zeeuwse jonge mannen hebben zich na de bevrijding van Zuidwest Nederland als
vrijwilliger opgegeven voor militaire dienst en zijn naar Indonesië vertrokken. In 2020 zijn er als aanvulling op de interviews over de Tweede Wereldoorlog in Zeeland, in het kader van ‘75 jaar vrijheid’ met financiering van het Mondriaan fonds, acht veteranen geïnterviewd van Bataljon Zeeland. De hoofdvraag was: Hoe bent u ertoe gekomen om te tekenen en hoe zijn uw ervaringen geweest als onderdeel van Bataljon Zeeland? De volgende vragen komen aan bod in de interviews: Wat vond u er zelf van om naar Indonesië toe te moeten? Wat heeft u meegemaakt? Hoe keek u aan tegen de politieke situatie?
Hoe was het om thuis te komen en hoe werd u ontvangen? Heeft u een boodschap voor de jeugd? Het doel van de interviews was om het verhaal van plattelandsjongeren in Zeeland die tekenen voor militaire dienst, vast te leggen. De interviews zijn afgenomen ten behoeve van de vaste tentoonstelling van het bevrijdingsmuseum Zeeland en filmmateriaal voor Omroep Zeeland om een breder publiek te bereiken.
De filmmaker/interviewer is gebriefd over de belangrijkste vragen en bepaalde vervolgens zelf welke onderwerpen meer of minder aandacht kregen. Egodocumenten van de geïnterviewden zijn te vinden in de collectie van Bevrijdingsmuseum Zeeland. Deze collectie wordt momenteel gedigitaliseerd. De interviews zijn verwerkt in acht items voor Omroep Zeeland, elk ongeveer 10 minuten lang, te vinden op
YouTube onder de naam Bataljon Zeeland. Ook zijn er per geïnterviewde verschillende korte fragmenten in de vaste tentoonstelling van het Bevrijdingsmuseum Zeeland opgenomen.

 

Voorbeeld item Omroep Zeeland: