menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Breda Vertelt

Breda Vertelt
 
Tijdsaanduiding: Voor, tijdens en direct na WOII
Aantal interviews: 116
Toegankelijkheid: Online toegankelijk
Transcripties: onbekend
Periode interviews: Sinds 2009

116 interviews op youtube:
Playlist

Op initiatief van Stadsarchief Breda vertellen Bredanaars over wonen, werken en leven in het Breda van toen en nu. Gastinterviewers leggen deze gesproken verhalen vast op film.

Aan het Oral History Project worden regelmatig nieuwe interviews toegevoegd. Deze vraaggesprekken zijn te zien bij Breda Vertelt.

 

Historicus Kees Wouters interviewde ooggetuigen van belangrijke gebeurtenissen uit de recente geschiedenis van Breda. De films die hij sinds 2009 heeft opgenomen (over de jaren voor, tijdens en direct na de Tweede Wereldoorlog) bevatten veel persoonlijke ervaringen die het beeld van de historische werkelijkheid verder inkleuren.

 

De collectie van Kees Wouters omvat 116 video’s van tussen de 4 en 10 minuten.
Alle video’s van het Bredase Oral History project zijn via Youtube te zien.