menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

CPN-film

 
Tijdsaanduiding: 1928-1986

 

Collectie voormalige Stichting Film en Wetenschap

 

Interviewers: : Peter Mol, Anneke van Renssen
Aantal interviews: 9

Geluidsdrager: 10 cassettebanden
Type interview(s): wetenschappelijk
Productiedatum: 1991-92

Toegankelijkheid: b.v. onderzoek
Transcriptie: gedeeltelijk 

 

De geïnterviewden spreken over hun betrokkenheid bij de productie van films in opdracht van de CPN en bij de totstandkoming van de televisieuitzendingen van deze partij sinds 1965, in het kader van de Zendtijd voor Politieke Partijen (ZPP). De interviews werden verwerkt in: Bert Hogenkamp en Peter Mol, Van beeld tot beeld. De films en televisieuitzendingen van de CPN, 1928-1986, Amsterdam: Stichting Film en Wetenschap, 1993. Het materiaal werd eveneens gebruikt in Peter Mol, Het mes moest aan twee kanten snijden. Hoe de Communistische Partij van
Nederland de Zendtijd voor Politieke Partijen gebruikte, 1965-1978, Amsterdam (doctoraalscriptie Nieuwe en Nieuwste Geschiedenis, UvA), 1995.