menu

CPN

Collectie voormalige Stichting Film en Wetenschap

 

Geïnterviewde(n): Gerard Maas, Jaap Wolff
Aantal personen: 2
Aantal interviews: 3
Produktiedatum: februari-maart 1983
Soort interview(s): wetenschappelijk
Drager: 2 geluidsbanden
Toegankelijkheid: t.b.v. onderzoek
Transcriptie: geen

Jaap Wolff (niet te verwarren met zijn broer Joop, die eveneens een prominente rol binnen de CPN-leiding speelde) en Gerard Maas, oud-partijbestuursleden van de CPN, spreken over de geschiedenis van de communistische partij. Aan de orde komen onder meer: de periode 1958-64; de crisis van 1977 en de val van partijleider Paul de Groot; de CPN in de oorlog; de verhouding tot de sociaal-democratie.

 

Verrips gebruikte de interviews voor zijn boek Dwars, duivels en dromend. De geschiedenis van de CPN, 1938-1991, Amsterdam: Balans, 1995.

ISBN : 9789050182515

Ger Verrips heeft de fascinerende en kleurrijke geschiedenis van de CPN geschreven.

Hij kreeg toegang tot verzamelingen nooit eerder onderzochte documenten, in de tot nu toe gesloten archieven van de CPN in Amsterdam, de CPSU in Moskou en de BVD. Verrips sprak de kopstukken van de partij en wist de geslotenheid van de partijtop te doorbreken. Zijn portret van Paul de Groot, veertig jaar de dominante leider van de CPN, is verrassend. Zijn portret van de oorlogsjaren en het verzet van de communisten, is onthutsend. Zijn verhaal over de Koude Oorlog, de reacties op de Hongaarse opstand, de breuk met Moskou en de interne partijstrijd is onthullend. De laatste periode van crisis, intellectuele opleving en de uiteindelijke teloorgang zijn onontkoombaar beschreven.