menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

De aankomst en ontvangst van repatrianten in Amsterdam in 1945

Erna van Witsen-Weinberg (36), teruggekeerd uit de concentratiekampen Auschwitz, Ravensbrück en Neustadt-Glewe, op het Centraal Statuin, Amsterdam, eind juni 1945.
NIOD / Stichting Onderzoek Terugkeer en Opvang (SOTO)
 
Tijdsaanduiding: 1945-
Toegankelijkheid: beperkt openbaar
Transcripties: Uitgebreide samenvattingen/verslagen chronologisch geordend op thema of periode
Periode interviews: 1999

link naar collectie

 

Volg de link.

Klik op:

Inventaris

3. Egodocumenten

  3.2 Interviews

      47 Uitgewerkte interviews over de aankomst en ontvangst van repatrianten in Amsterdam in 1945, 1999.

Opmerkingen:

De collectie is slechts raadpleegbaar na verkregen schriftelijke toestemming van de directeur van het NIOD.

 

 

 

 

Bossenbroek, M. (2001). De meelstreep. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Bert Bakker.

Piersma, H. (Ed.). (2001). Mensenheugenis. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Getuigenissen.
Bert Bakker, Stichting onderzoek terugkeer en opvang.

Kristel, C. (Ed.). (2002a). Binnenskamers. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog: besluitvorming.
Bert Bakker.
Kristel, C. (Ed.). (2002b). Polderschouw. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog: regionale
verschillen. Bert Bakker.

Stichting Onderzoek Terugkeer en Opvang (SOTO)

NIOD 889, inventarisnummers 47, 48-51

 

Veel van de uit concentratiekampen en onderduikplaatsen teruggekeerde joden kregen in de zomer van 1945 te maken met negatieve reacties van de Nederlandse bevolking. 

 

Dienke Hondius, “Welkom” in Amsterdam. Aankomst en ontvangst van repatrianten in de hoofdstad in 1945, in: Kristel, Polderschouw, 201-221

 

Zie ook:

Terugkeer, Antisemitisme in Nederland rond de bevrijding

Dienke Hondius

ISBN: 9789012086455