menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

De Belgische Kerk tijdens de Tweede Wereldoorlog

CegeSoma / Alain Dantoing
 
Tijdsaanduiding: 1940-1945
Aantal interviews: 31
Toegankelijkheid: Leeszaal
Transcripties: Gedeeltelijk
Periode interviews: 1970-1980
Opmerkingen:

Originele dragers: audiotapes, audiocassettes en minidisks

Huidige bestanden: mp3; wav; flac

Toegankelijkheid: in de leeszaal

Verplichte registratie als lezer van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën.

Drager: mp3; wav; flac
 

Onderzoeker bij het CegeSoma van 1976 tot zijn overlijden in 1994. Alain Dantoing werkte vooral over het thema van de Belgische Kerk tijdens de Tweede Wereldoorlog en meer in het bijzonder het episcopaat via de persoon van kardinaal Van Roey. Zijn doctoraat verscheen in 1991. Tussen 1978 en 1982 organiseerde hij een grote enquête bij de leden van de Belgische clerus tijdens de oorlog.

De  interviews van Alain Dantoing betreffen voornamelijk de Belgische Kerk tijdens bezetting in de Tweede Wereldoorlog. In het kader van zijn onderzoek sprak hij met religieuzen op verschillend hiërarchisch niveau: priesters, abten, kanunniken, paters, bisschoppen enz. In de interviews van Dantoing kwamen naast de katholieke Kerk ook verschillende aspecten van de bezetting aan bod: de Rijkswacht, het Geheim Leger, de pers, de regering Pierlot in ballingschap in Londen enz. Ook betroffen verschillende interviews de Belgen die naar het buitenland gevlucht waren : Frankrijk, Spanje, Portugal.  De gesprekken werden opgenomen in de jaren  70 – 80, met twee laatste interviews over het Verdinaso in 1992 .