menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

De clandestiene oorlog

 

 

Aantal interviews: 19

fra: 16

ndl: 1

onbekend: 2

Transcripties: gedeeltelijk

Originele dragers: audiotapes, audiocassettes en minidisks

Huidige bestanden: mp3; wav; flac

Toegankelijkheid: in de leeszaal

Verplichte registratie als lezer van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën.

Jean Dujardin was licentiaat in de diplomatieke wetenschappen van de  Université de Liège. Hij verwierf zijn diploma in 1964 en werd onmiddellijk onderzoeker bij het Nationaal centrum voor de Geschiedenis van de twee Wereldoorlogen en bij zijn oprichting in  1968 van het NSCGWOII. Hij overleed op 49-jarige leeftijd als gevolg van een ziekte.

Het doel van  Jean Dujardin tijdens zijn carrière was om het grote publiek een betere kennis van de Tweede Wereldoorlog bij te brengen o.a. via pedagogische dossiers en tentoonstellingen.

Hij nam 19 interviews af tussen 1970 en 1984, meestal i.v.m. de “clandestiene oorlog” (inlichtingendiensten, pers, radio). Hij interesseerde zich voor de netwerken « Luc », Zéro, BOUCLE en MILL. Hij maakte ook een inventaris van de sluikpers bewaard in België. Zijn onderzoek over het netwerk « Marc » en de functionering van de Veiligheid van de Staat in Londen bleef door  zijn overlijden onafgewerkt.