menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

De Vlaamse collaboratie

CegeSoma / Wim Meyers
 
Tijdsaanduiding: 1940-1945
Aantal interviews: 39
Toegankelijkheid: op aanvraag
Transcripties: Gedeeltelijk
Periode interviews: 1972-1988
Opmerkingen:

Nederlands: 26

Frans: 9

Duits: 1

Onbekend: 3

 

Originele dragers: audiotapes, audiocassettes en minidisks

 

Toegankelijkheid: in de leeszaal

Verplichte registratie als lezer van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën.

Drager: mp3; wav; fla
 

In zijn interviews besteedde Wim Meyers vooral aandacht aan de Vlaamse collaboratie en in het bijzonder het VNV. De opgenomen gesprekken dateren uit de jaren  1972 tot 1988. De laatste interviews betreffen de Vlaamse collaborerende jeugdbewegingen zoals het NSJV.