menu

Design

 

design

 

Aantal interviews: 7

Korte samenvatting op de website

Indien u het volledige interview wil raadplegen, vul dan het aanvraagformulier in

Het cultureel erfgoed van vormgeving bestaat niet alleen uit schetsen, maquettes, foto’s of briefwisseling van vormgevers. Er is bij vormgeving ook een sterke wisselwerking tussen expliciete kennis en onbewuste kennis, kennis die misschien wel doorgegeven wordt maar die meestal geen schriftelijke neerslag krijgt. Daarom nam het Vlaams Architectuurinstituut interviews af met ontwerpers, beleidsmensen en ambachtslieden.

 

Van elk interview van de 7 interviews vindt u op de website een korte samenvatting en beknopte biografische informatie van de geïnterviewde. Indien u het volledige interview wil raadplegen, vul dan het aanvraagformulier in.

 

  • Leonce Dekeijse
  • José Vanderlinden
  • Luc en Katrien Mestdagh
  • Achiel Pauwels
  • Moniek Bucquoye
  • Lieven Daenens
  • Johan Valcke