menu

Diergeneeskunde

Stichting Film en Wetenschap
 
Aantal interviews: 3
Toegankelijkheid: t.b.v. onderzoek
Transcripties: Beijers geen; Seekles volledig; Ten Thije inhoudsopgave
Periode interviews: 1970

Drager: 7 geluidsbanden
 

De interviews zijn gehouden ten behoeve van de historische studie door C. Offringa, Van Gildestein naar Uithof

 

Voor meer informatie over de interviews en de geïnterviewden, zie: SFW werkuitgave no. 8 (1995), pp. 5, 38, 44.

 

Geïnterviewden:

  • Prof. dr. J.A. Beijers
  • prof. dr. L. Seekles
  • prof. J.H. ten Thije

 

Interviewers: S.R. Numans, R.L. Schuursma

Van Gildestein naar Uithof : 150 jaar diergeneeskundig onderwijs in Utrecht

Hoofdauteur: C. Offringa

Utrecht : Faculteit der Diergeneeskunde R.U. Utrecht, 1971-1981. – 2 dl

 

Het eerste deel, dat in 1972 als proefschrift verscheen, onder de titel: ‘s Rijks veeartsenijschool.  Veeartsenijkundige Hoogeschool 1821-1925.
De bijeengebrachte stof in deze twee delen is een bron van informatie vormen voor verschillende groepen historici. De inhoud is meer dan een dorre opsomming van feiten, meer dan een bundeling van jaarverslagen of gegevens uit almanakken. De tekst is bovendien goed gedocumenteerd. De inhoud van de stof heeft de auteur voor problemen gesteld, hetgeen niemand zal verwonderen die probeert een overzicht te geven van ‘moderne’ ontwikkelingen in de instituten van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, en bovendien deze tracht te plaatsen in de sociale en politieke omstandigheden van de periode. Vandaar dat de auteur zich van hulptroepen heeft verzekerd, voor een belangrijk deel oud-hoogleraren, die in de periode nog actief zijn geweest.