menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Dochters van foute ouders

 

GETUIGENVERHALEN.NL

 

Realisatie project:

Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis

ATRIA – DOCHTERS VAN NSB’ERS

 

Tijdsbestek: 1927-2009
Locatie: Nederland
Aantal interviews: 8

 

Thematische collectie: Erfgoed van de Oorlog

DANS: https://doi.org/10.17026/dans-xba-748r

 

Over de ervaringen van vrouwen wier ouders tijdens de jaren van de Duitse bezetting aan de ‘foute’ kant stonden, was lange tijd niet veel bekend. In dit oral history-project komen vrouwen aan het woord die vòòr 10 mei 1940 zijn geboren in een nationaalsocialistisch gezin. Minstens één van hun ouders koesterde nationaalsocialistische sympathieën of was lid van de Nationaal Socialistische Beweging (NSB), de Nationaal-Socialistische Nederlandsche Arbeiderspartij (NSNAP), van het Zwart Front of van het (latere) Nationaal Front.

 

De geïnterviewde vrouwen voldoen bovendien aan tenminste één van de volgende kenmerken: lidmaatschap van een nationaalsocialistische jeugdorganisatie (zoals de Jeugdstorm); gewerkt hebben voor het Duitse Rode Kruis; na Dolle Dinsdag (5 September 1944) zijn gevlucht; na de bevrijding zonder of met een van beide ouders geïnterneerd en/of berecht zijn; na de bevrijding in een pleeggezin en/of kindertehuis ondergebracht zijn vanwege de internering en/of berechting van de ouders.

 

Met het vastleggen van de getuigenissen van de ‘dochters’ van collaborateurs wordt inzicht verschaft in de leefwereld van een categorie vrouwen die lange tijd heeft gezwegen over haar achtergronden en ervaringen. Ook al heeft een aantal van hen  herinneringen te boek gesteld, de vrouwen hebben dikwijls weinig los durven laten over hun belevenissen in bijvoorbeeld een nationaalsocialistische jeugdorganisatie. De interviews werpen bovendien licht op de wijze waarop de Nederlandse samenleving na de Duitse bezetting is omgesprongen met de problematiek van schuld en boete.