menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Ex-tapols

Komitee Indonesië / Frans Stultiëns
 
Tijdsaanduiding: 1960 - 1981
Aantal interviews: 7
Toegankelijkheid: openbaar
Transcripties: nee
Periode interviews: 1978-1982
 

De interviews zijn hoogstwaarschijnlijk afgenomen in Indonesië gedurende Frans Stultiëns’ correspondentschap voor de KRO. Het zijn volledige ongemonteerde interviews. De interviews zijn opgenomen na de vrijlating van politiek gevangenen vanaf 1978, naar aanleiding van het bezoek van toenmalig minister-president Van Agt aan Indonesië in april 1980 en in de aanloop naar de  Indonesische parlementsverkiezingen in mei 1982.

De opnames zijn via Komitee Indonesië bij het IISG ondergebracht.

 

De interviews gaan in op gebeurtenissen en ervaringen in de jaren 1960 – 1981. Er wordt voornamelijk over Indonesië en de Molukken, Buru gesproken. Thema’s zijn o.a. politiek gevangenen, statement Nederlandse regering op persconferentie Jakarta 1980, Suharto, machtselites, corruptie, vergelijking situatie Iran en Indonesië, speciale troepenmacht, rellen in Makassar, racialisme, godsdienst, krijgsdienst, zakelijke belangen, politiek gevangenkamp Buru, isolatie, contact buitenwereld, zelfmoord, verkrachting, vrouwenafdeling, jeugdbeweging, vrouwenbeweging, boerenbeweging, jonge gevangenen, zwangerschap, toekomst van Indonesië, neokoloniaal regime, Poncke Princen, mensenrechten, politieke situatie, gevolgen van politiek gevangenschap, werkkamp, vluchtpogingen, slechte hygiënische toestanden.