menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Getuigen van de geschiedenis van Anne Frank

Getuigenverhalen / Anne Frank Stichting
 
Tijdsaanduiding: 1940-1945
Aantal interviews: 18
Toegankelijkheid: Onbekend
Transcripties: Onbekend
Periode interviews: Onbekend

Thematische collectie: Erfgoed van de Oorlog

DANS: https://doi.org/10.17026/dans-zpd-u97g

 

In het dagboek van Anne Frank en in brieven die zij voor haar onderduik aan familie en vrienden schreef, komen personen en gebeurtenissen voor over wie nauwelijks geschreven bronnen bestaan en over wie dan ook weinig bekend is. Ook onze kennis van de andere onderduikers en helpers vertoont nog menig hiaat. Dankzij de getuigenissen van 18 personen, die deze tot dusver onbekend gebleven gestalten in de omgeving van Anne Frank goed gekend hebben, wordt ons inzicht in haar sociale omgeving vergroot.

 

Een aantal getuigen dat in dit oral history-project aan het woord komt, was evenals de familie Frank afkomstig uit Duitsland. Hun kinderen gingen ook naar de Montessorischool, het Gemeentelijk Lyceum voor Meisjes of het Joods Lyceum, en zaten bij Anne en Margot in de klas. Een van de ‘getuigen’, een buurmeisje van de familie Frank die toen woonde aan het Merwedeplein, vertelt haar verhaal over Anne. Een andere geïnterviewde is een vrouw die in dezelfde treinwagon van Westerbork naar Auschwitz werd getransporteerd als de familie Frank. In het kamp verbleef zij met Anne, Edith, Margot en Augusta van Pels in dezelfde barak.

Annes vriendin, Hannah Pick-Goslar, bij een klassenfoto van de Montessorischool (2015) Fotocollectie: Anne Frank Stichting, Amsterdam / foto: Cris Toala Olivares