menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Getuigen van de Tweede Wereldoorlog in Bergen

CegeSoma / Sophie Soukias
 
Tijdsaanduiding: 1940-1945
Aantal interviews: 15
Toegankelijkheid: op aanvraag
Periode interviews: 2012-2014
Opmerkingen:

Frans: 12

Onbekend: 3

 

Sophie Soukias behaalde in 2011 een diploma hedendaagse geschiedenis aan de Université Libre de Bruxelles (ULB). Zij specialiseerde zich in de overdracht van kennis en behaalde zo een master in socio-educatieve communicatie aan de Université Catholique de Louvain. Van 2012 tot 2014 werkte ze in het  CegeSoma als gedetacheerde voor de uitwerking van het concept van het Mons Memorial Museum. Het is in die context dat ze  interviews afnam van getuigen van de Tweede Wereldoorlog in Bergen. De bedoeling ervan was de diverse levenslopen van de Bergenaars aan het licht te brengen. Na dit project was ze verantwoordelijk voor de eindredactie van de uitgaven van oorlogskranten Les journaux de guerre, 1914-1918 Belgique en Les journaux de guerre 1919-1939.