menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Getuigenissen van Nederlandse vrouwen die een relatie hadden met een Duitse man

 
Tijdsaanduiding: 1940-1945

oorlogsbronnen.nl

 

Realisatie project:

Cogis, Kennisinstituut voor de sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld © (2009)

 

Aantal interviews: 10

 

Thematische collectie: Erfgoed van de Oorlog

DANS: https://doi.org/10.17026/dans-zve-eq7c

 

In oorlogstijd kun je verliefd worden, ook op de bezetter. In dit project zijn de verhalen vastgelegd van Nederlandse vrouwen die in de Tweede Wereldoorlog liefdesrelaties onderhielden met Duitse militairen. De straf voor deze vrouwen was na de bevrijding nogal eens dat ze werden kaalgeschoren. Uit onderzoek van historica Monika Diederichs blijkt dat het hierbij niet ging om spontane, incidentele acties van gekrenkte burgers. Het kaalscheren van ‘moffenmeiden’ nam de vorm aan van volksgerichten met een structureel karakter, waarbij niet zelden plaatselijke autoriteiten betrokken waren.

 

Het optekenen van de ervaringen van deze vrouwen is belangrijk, omdat er nog betrekkelijk weinig onderzoek is gedaan op dit onderwerp. De gesprekken geven inzicht in de individuele en persoonlijke ervaringen van de vrouwen en in de aard van hun relaties met de bezetter. De verhalen van de geïnterviewden vormen een bijzondere aanvulling op het beeld van ‘moffenmeiden’ zoals dit uit de literatuur naar voren komt. Zie in dit kader ook: de Collectie Diederichs