menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Groningen in oorlogstijd

 
Tijdsaanduiding: 1940-1945
Aantal interviews: 14
Toegankelijkheid: Online

 

Alle video’s zijn te zien via:

https://doi.org/10.17026/dans-25k-9nqm

 

Een aantal video’s te zien via:

 

Interviews met 14 getuigen die over hun ervaringen tijdens de bezetting en bevrijding van Groningen en de omgeving vertellen.