menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Haagse Post interviews

Historisch Geluidsarchief RUU, Haagse Post
 
Tijdsaanduiding: 1950-1980
Aantal interviews: 5
Toegankelijkheid: t.b.v. onderzoek
Transcripties: samenvattingen
Periode interviews: 1962-1963

Opmerkingen:

De collectie is nog niet gedigitaliseerd en daarom niet direct in te zien bij Beeld & Geluid. Digitalisering kan wel worden aangevraagd bij Beeld & Geluid via: zakelijk@beeldengeluid.nl

Drager: 2 geluidsbanden
 

Interviews met mr. J.M.L.Th. Cals, mr. G. van Hall, mr. J.M.A.H. Luns, drs. J.W. de Pous, prof. dr. ir. A. Vondeling ten behoeve van de Haagse Post.

Onderwerp: Nederlandse politiek, Amsterdam, Bijlmermeer, EEG
Interviewers: J. van Tijn, P. Remarque, G.B.J. Hiltermann

Transcriptie: samenvatting in de vorm van artikelen in de Haagse Post