menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Het Molukse perspectief in oorlogstijd

Een M23 Vickers 6,5 mm mitrailleur (Beeldbank WO2 NIOD)

Moluks Historisch Museum
 
Aantal interviews: 48
Toegankelijkheid: beperkt openbaar
Opmerkingen:

De interviews 01, 11, 16, 17, 31, 39 en 48 zijn vrij toegankelijk (open access) voor geregistreerde EASY gebruikers. Voor toegang tot de andere interviews (restricted) is eerst toestemming van de deponeerder nodig.

 

 

In het kader van het oral history-project zijn interviews gehouden met Molukse ouderen over hun ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de nasleep daarvan. Niet alleen komen Molukkers aan het woord die momenteel in Nederland wonen, maar ook respondenten in Indonesië. Zij hebben dikwijls andere ervaringen en een andere perspectief op de oorlogsjaren en de tijd erna dan degenen die rond 1951 naar Nederland kwamen. Door beide groepen te interviewen wordt een brug geslagen tussen de geschiedschrijving van de oorlog in Nederland en in Nederlands-Indië /Indonesië. Aan het woord komen respondenten uit diverse lagen van de bevolking en met uiteenlopende religieuze achtergronden. Sommige interviews zijn in het Nederlands, andere in het Indonesisch of een Maleis dialect.

 

Anti tank gun with caterpillar tractor in the N.E.I. army (KNIL). NI 248