menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Humanistisch geestelijke verzorging bij Defensie

Humanistisch geestelijke verzorging bij Defensie

 

In 2012-2014 heeft het HHC in het kader van een publicatie een aantal humanistisch geestelijk raadslieden geïnterviewd over hun leven en werkzaamheden bij de Nederlandse krijgsmacht. Het betreft interviews met raadslieden in ruste en raadslieden in actieve dienst. Ze geven een goed inzicht in het werk van deze mensen, vóór, tijdens en na missies van militairen door de jaren heen. Ook geven ze een inkijk in de problematiek waarmee ze te maken krijgen.

 

Een aantal interviews is getranscribeerd door medewerkers van het Veteraneninstituut. De rest door medewerkers van het HHC. Hierdoor kan de vorm van de transcriptie afwijken. Het Veteraneninstituut heeft de interviews globaal getranscribeerd op tijd en onderwerp. Het HHC heeft de interviews letterlijk getranscribeerd.