menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Indrukken. De Gentse drukkerswereld belicht

Zoon Frans Balthazar aan de Linotype, jaren 1930. © privécollectie
 
Tijdsaanduiding: 1950-2019

 

Aantal interviews: 10

Analoog in depot, digitaal op een interne server en in MAM-archief van meemoo

Toegankelijk: volledige audio-interviews en samenvatting in de bibliotheek, via aanvraag ter plaatse te raadplegen

Originele geluidsdrager: audiocassette

Gedigitaliseerd: mp3

 

 

Het industriemuseum kent een traditie van mondelinge geschiedenisprojecten en bewaart interviews met mensen uit verschillende grafische deelsectoren: zowel recente interviews (2017-2019) als deze van het project “Indrukken. De Gentse drukkerswereld belicht”(1988-1989).
Deze bronnen bieden een inkijk in de arbeidsomstandigheden, technische innovaties en diverse evoluties in het vakgebied.

 

Publicatie uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling Indrukken: de Gentse drukkerswereld, belicht in het Museum voor industriële archeologie en textiel te Gent van 17 februari 1989-18 januari 1990.

lib.ugent.be/nl