menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Interviewcollectie Nederlandse Veteranen

Nederlands Veteranen Instituut
 
Tijdsaanduiding: 1940 - heden
Aantal interviews: >1200
Toegankelijkheid: 700 online te beluisteren, 500 met restricties
Transcripties: 10-minuten samenvattingen en in een aantal gevallen full-tekst transcripties
Periode interviews: 2006-heden
Opmerkingen:

Link naar collectie

icnv@nlveteraneninstituut.nl

 

Ruim 1200 interviews, waarvan 700 interviews openbaar online beluisterbaar en ca. 500 restricted interviews via de website te vinden maar niet openbaar beluisterbaar. De collectie wordt aangevuld met ad-hoc interviews maar ook met zogenaamde Veteranen Interview Projecten (VIP) die zich richten op meerdere interviews rondom een bepaald thema of een bepaalde missie.

 

De ICNV wordt beheerd door Jeoffrey van Woensel en Annabel de Ruijter van het Expertisecentrum van het NLVi.