menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Interviews Varkevisser met vakbondsbestuurders

 
Tijdsaanduiding: 1981-1989
Aantal interviews: 42
Toegankelijkheid: Alleen de digitale bestanden zijn raadpleegbaar.
Periode interviews: 1981 - 1989
 

Tussen 1981 en 1989 heeft oud-FNV-medewerker Jan Varkevisser oud-vakbondsbestuurders en oud-kaderleden van FNV, ABOP en
CNV geïnterviewd. Het project was een samenwerking van de Vakbondshistorische Vereniging en het IISG en had als doel persoonlijke ervaringen toe te voegen aan de vakbondsgeschiedenis.

De files bevatten interviews met 42 oud-vakbondsbestuurders. Zij vertellen het verhaal van hun privé leven en hun werkzame leven. De interviews zijn gehouden in het kader van een project om meer achtergrond te bieden bij de vakbondsgeschiedenis.

 

Frans Drabbe, Nel Tegelaar, Herman Bode, Wim Spit, © Het geheugen van de vakbeweging