menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Jeugdbeleid

Stichting Film en Wetenschap
 
Tijdsaanduiding: 1945-1980
Aantal interviews: 14
Toegankelijkheid: Beperkt t.b.v. onderzoek
Transcripties: geen
Periode interviews: 1984-1986

Opmerkingen:

De collectie is nog niet gedigitaliseerd en daarom niet direct in te zien bij Beeld & Geluid. Digitalisering kan wel worden aangevraagd via Beeld & Geluid.

Drager: 6 geluidsbanden

 

 

De interviews zijn gehouden t.b.v. Rutger Bremers dissertatie Jeugd in opspraak. Jeugdbeleid in sociologisch retrospectief

De nadruk in de interviews ligt op de jaren 1945-55 en 1965-80. Het begrip massa-jeugd staat centraal. De geïnterviewden zijn of waren bestuurders, wetenschappers of beleidsmakers op het onderhavige terrein.

Van de meesten zijn de biografische gegevens in een aparte lijst in het proefschrift opgenomen.

 

Over de interviewserie schreef Marijke Res het artikel ‘Angst voor asfaltjeugd.
Oral History-collectie geeft beeld van na-oorlogs jeugdbeleid’, in: GBG-Nieuws 20 (voorjaar 1992), pp.23-27.