menu

Jeugdbeleid

Collectie voormalige Stichting Film en Wetenschap

 

Interviewer: : Rutger Bremer
Aantal interviews: 14
Drager: 6 geluidsbanden
Soort interview(s): wetenschappelijk
Produktiedatum: 1984-86

Toegankelijkheid: beperkt, t.b.v. onderzoek
Transcriptie: geen

De interviews zijn gehouden t.b.v. R.J.B. Bremers dissertatie Jeugd in opspraak. Jeugdbeleid in sociologisch retrospectief, Enschede (Quick Service Drukkerijen) 1986.

De interviews zijn gehouden t.b.v. Rutger Bremers dissertatie Jeugd in opspraak. Jeugdbeleid in sociologisch retrospectief

De nadruk in de interviews ligt op de jaren 1945-55 en 1965-80. Het begrip massa-jeugd staat centraal. De geïnterviewden zijn of waren bestuurders, wetenschappers of beleidsmakers op het onderhavige terrein.

Van de meesten zijn de biografische gegevens in een aparte lijst in het proefschrift opgenomen.

 

Over de interviewserie schreef Marijke Res het artikel ‘Angst voor asfaltjeugd.
Oral History-collectie geeft beeld van na-oorlogs jeugdbeleid’, in: GBG-Nieuws 20 (voorjaar 1992), pp.23-27.