menu

Katholieken en de Indonesische Revolutie

Stichting Film en Wetenschap
 
Tijdsaanduiding: 1940-1976
Aantal interviews: 3
Toegankelijkheid: op aanvraag
Transcripties: nee
Periode interviews: 1976
Opmerkingen:

De collectie is beperkt openbaar. De collectie is niet als zodanig in het archief terug te vinden.
De collectie is geregistreerd in een oud ontoegankelijk systeem en er heeft nog geen volledige migratie plaatsgevonden. Verzoeken voor gebruik ten behoeve van onderzoek kunnen worden gestuurd naar
Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid: zakelijk@beeldengeluid.nl

Drager: 2 geluidsbanden
 

De interviews zijn gehouden ten behoeve van de dissertatie van J. Bank, Katholieken en de Indonesische Revolutie, Baarn: Ambo, 1983.
Zij behandelen het Indonesiëbeleid van de Nederlandse regering en in het bijzonder de houding van de KVP in deze. Met de toenmalige fractieleider van de PvdA Van der Goes van Naters wordt gesproken over de verhouding tussen de PvdA- en de KVP-fractie inzake de Indonesische kwestie. De Graaf, Indonesië-specialist van de KVP-fractie eind jaren veertig, wordt gevraagd naar de ontwikkeling van het Indonesië-standpunt binnen de fractie. Met Van Aarden, secretaris van het Centrum voor Staatkundige Vorming in de onderhavige periode, spreekt Bank onder meer over de  verhouding van dit wetenschappelijk instituut van de KVP tot partijtop en fractie en over het Indonesiëbeleid van de fractie en de invloed daarvan op de partij.

 

De interviews gaan in op gebeurtenissen en ervaringen in de jaren 1940 – 1976.
Er wordt voornamelijk over Indonesië en Nederland gesproken. Thema’s zijn o.a. Indonesiëbeleid, PvdA-fractie, KVP-fractie.

Auteur: Jan Bank
Uitgever: Ambo
ISBN: 9789026305979
Jaar: 1983

Bank behandelt de houding van katholieken in Nederland en Indië op het niveau van de kerk en de politiek tegenover de ontvoogding van Indië in de periode 1945-1949. Maar hij haalt er zoveel bij en beschrijft diverse aspecten zo uitvoerig dat het boek tevens een studie is van het gehele terrein van de dekolonisatie van Indië. Verhalen over de onafhankelijkheidsstrijd, de rol van de Engelsen tot najaar 1946, de verspreiding van het nationalisme, opkomst en ondergang van het federalisme, het beleid van de Nederlandse regering en dat van Batavia, de besluitvorming in Djokjakarta, de internationale scène, de militaire operaties, de katholieke partijen zowel in Nederland als in Indië, de missie en zending etc.