menu

Landbouwfilms en verhalen

Stichting Multimediale Cultuur (SMC) & de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
 
Tijdsaanduiding: 1945 - 1985
Aantal interviews: 10
Toegankelijkheid: Raadpleeg Beeld en Geluid
 

Stichting Multimediale Cultuur (SMC) werkt onder andere samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Het Land van Maas en Waal is één van de naoorlogse wederopbouwlandschappen die de RCE over het voetlicht brengt. Er zijn vijf verhalen ‘van bovenaf en onderop’ uit die streek in het rivierengebied opgenomen. De overige vijf afleveringen gaan over andere onderwerpen die speelden op het Nederlandse platteland.

 

In Bewogen Landschap is onderzoek gedaan naar een verzameling historische voorlichtingsfilms verspreid door het Nederlandse Ministerie van Landbouw in de naoorlogse periode (1945-1985).

 

Still uit de film Van oud naar nieuw (1957)

 

Bewogen landschap
Een cultuurhistorische studie over de filmpraktijken van het ministerie van Landbouw (1945-1985)
Veer, P.M.

Proefschrift 2020

 

 

 

 

Een filmisch montageprogramma maakt gebruik van een tijdslijn die bestaat uit verschillende beeld- en geluidslijnen.30 Op de eerste V1/A1 lijnen staan de gekozen fragmenten uit het oral history-interview. Daaruit worden de fragmenten die niet van belang zijn voor het onderwerp verwijderd. Vervolgens komt de bekeken historische landbouwvoorlichtingsfilm op de V3/A3 lijnen. Op de V1/A1 lijnen staat synchroon hetgeen de deelnemer vertelde tijdens het bekijken van de film. De film- en interviewlijnen zijn dus aan elkaar verbonden. Op de tussenliggende V2/A2 lijnen komen verplaatste fragmenten uit het oral history-interview als een nieuwe commentaarstem die de cineast passend vindt bij de historische landbouwvoorlichtingsfilm. Het monteren is een proces van passen en meten waarbij in dit geval de verhaallijn van de archieffilm leidend is. 

 

  • A – De historische film M 308 MET MINDER MOEITE, MEER RESULTAAT (1959).
  • B – De montage van het filmisch vastgelegde oral history-interview in groot kader en de historische film in klein kader.
  • C – De database met de verschillende audiovisuele elementen.
  • D – De tijdlijn van de oral histrory-film in wording.
    V1/A1 de beeld- en geluidslijnen van de oral history-interview fragmenten.
    V2/A2 de lijnen van verplaatste oral history-interview fragmenten.
    V3/A3 de lijnen van de historische film in volledig- en klein kader.

 

De laatste fase van de montage was het aanpassen van de beeldkaders, het verbeteren van de beeld- en geluidskwaliteit, het toevoegen van geschreven tekst en muziekfragmenten zodat een, voor een geïnteresseerd publiek, aantrekkelijk audiovisueel product tot stand kwam. De proefmontage van de oral history-film was gereed.