menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Mijn legerdienst

 
Tijdsaanduiding: 1960-1993

 

Aantal interviews: 7

Raadpleegbaar in Studio Alijn

Stukken van de interviews zijn online ontsloten in montages:

virtuele-rondleiding

In 1993 zwaaiden de laatste Belgische dienstplichtigen af. Zo komt er een einde aan de maandenlange verplichte legerdienst voor heel wat jonge mannen. Hoe beleefden voorgaande generaties het soldatenleven, weg van hun vertrouwde thuis? Hoe verliep de rekrutering en de opleiding? En hoe ging het er aan toe in de soldatenkamers?

 

Het opschorten van de dienstplicht in 1993 is een beslissing met grote impact. Voortaan moeten jonge mannen geen rekening meer houden met een maandenlange legerdienst. Voor voorgaande generaties jongelui vormt de legerdienst een periode in dienst van het vaderland en de gemeenschap. Een periode die hoort bij het volwassen worden.

Het moment waarop de oproepingsbrief bij een 18-jarige in de bus valt, kondigt symbolisch het begin van de legerdienst aan. Jonge mannen van alle rangen en standen, uit alle hoeken van het land, komen terecht in de onbekende wereld van het leger. Discipline, uniformiteit, hiërarchie en groepsgeest worden er hoog in het vaandel gedragen. Weg van hun vertrouwde thuis proberen ze zich aan te passen aan het soldatenleven: dril, patatten jassen, op manoeuvres gaan en de wacht kloppen.

 

In de virtuele rondleiding in de expo MIJN LEGERDIENST ontdek je het verhaal van de Belgische miliciens, van oproep tot afzwaai. Per thema vertelt gids Naomi meer over enkele objecten uit de tentoonstelling, kan je getuigenissen van ex-miliciens bekijken en de online collectie raadplegen.

 

 

 

DIA-60-00301