menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Mondelinge geschiedenis van de tweede feministische golf in Vlaanderen

Stem vrouw-actie van PAG Mechelen, 1971 (collectie AVG-Carhif)
 
Tijdsaanduiding: 1970-1985
Aantal interviews: 30
Toegankelijkheid: Gemotiveerde aanvraag. De instelling bekijkt vervolgens de transcripties (privacygevoelige passages) en controleert het contract met de geïnterviewde persoon (mogelijk beperkingen op gebruik).
Transcripties: Ja (pdf, word)
Periode interviews: 2012 - 2013

 

AVG-Carhif

 

 

Drager: wav (met conversie naar mp3)
 

Doel van het project was tweeledig:

  • Bronnenmateriaal genereren over het feminisme van de zogenaamde ‘tweede feministische golf’ door protagonisten uit deze beweging te interviewen met speciale aandacht voor aspecten die onderbelicht blijven in schriftelijke bronnen.
  • Het brede publiek laten kennismaken met (het gedachtengoed van) de tweede feministische golf, door middel van interactieve webmodules waarbij onder meer gebruik wordt gemaakt van interviewfragmenten.

 

Resultaat:

  • 30 interviews (15 protagonisten, telkens 2 gesprekken): digitale bestanden met transciptie en metadata
  • video-interviews met 8 protagonisten, waaruit meerdere passages geknipt voor de didactische website: gendergeschiedenis.be

 

 

De tweede feministische golf is de benaming van een periode van feministisch activisme eind jaren 1960 – jaren 1970.  Ze paste in een bredere beweging van maatschappelijk protest, denk maar aan het studentenprotest van mei ’68. Op deze website maak je kennis met die feministische beweging in Vlaanderen. Wat wilden de feministen ‘van de tweede golf’? En hoe blikken ze vandaag terug op die periode?

 

De website gendergeschiedenis.be is bedoeld als introductie op geschiedenis van de vrouwenbeweging.

 

In 2012-2013 werkte het Archiefcentrum voor Vrouwengeschiedenis (AVG) aan het project over de geschiedenis van de tweede golf feminisme in België.

Dit artikel verscheen over het verloop van het project en het leerproces dat het AVG doormaakte inzake digitale duurzaamheid.