menu

Nationalisatie

Historisch geluidsarchief RUU
 
Tijdsaanduiding: 1957-1958
Aantal interviews: 3
Toegankelijkheid: t.b.v. onderzoek
Transcripties: ja
Periode interviews: 1969

Opmerkingen:

De collectie is nog niet gedigitaliseerd en daarom niet direct in te zien bij Beeld & Geluid. Digitalisering kan wel worden aangevraagd via Beeld & Geluid.

Drager: Geluidsbanden
 

De interviews gaan in op gebeurtenissen en ervaringen in de jaren 1957 – 1958.
Er wordt voornamelijk over Indonesië en Nederland gesproken. Thema’s zijn o.a. nationalisatie Nederlandse bedrijven.

 

Geïnterviewden:

Dr. W. Drees

Mr. H. van Riel

Prof.dr. J. in ‘t Veld

 

De collectie is onderdeel van de interviewcollectie van Stichting Film en Wetenschap (SFW).
Deze wordt beheerd door het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Toegang: De collectie is beperkt openbaar. De collectie is niet als zodanig in het archief terug te vinden.
De collectie is geregistreerd in een oud ontoegankelijk systeem en er heeft nog geen volledige migratie plaatsgevonden. Verzoeken voor gebruik ten behoeve van onderzoek kunnen worden gestuurd naar het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid: zakelijk@beeldengeluid.nl.