menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Nederlands ontwikkelingsbeleid Suriname

Stichting Film en Wetenschap
 
Tijdsaanduiding: 1954-1975

 

Collectie voormalig Film and Science Foundation

 

Interviewer(s): Paulien van den Tempel

Aantal personen: 14

Aantal interviews: 21
Produktiedatum: maart-juli 1975
Soort interview(s): wetenschappelijk
Drager: 25 geluidsbanden
Toegankelijkheid: beperkt
Transcriptie: geen

De interviews werden afgenomen in het kader van Van den Tempels promotieonderzoek over het Nederlandse ontwikkelingsbeleid voor Suriname sinds 1954.
Vrijwel alle interviews werden in Paramaribo gehouden. De geïnterviewden bekleedden een ambtelijke of politieke positie in Suriname in of vóór 1975 en spreken over het Nederlandse ontwikkelingsbeleid voor Suriname. In november 1975 werd Suriname onafhankelijk.

 

dr. H. Adhin, mr. C.R. Biswamitre, ir. R. Cambridge (2x), dr. ir. F.E. Essed (5x), ir. F.R. Frijmersum, ir. G. Hindori, E. Karamat Ali, L. Neslo (2x), mr. J. van Petten, ir. R. Shankar, ir. A.G. Smit, drs. R. Somaroo (2x), J. Thijm, dr. ir. H.M. IJvel