menu

Nieuw-Guineapolitiek

 
Tijdsaanduiding: 1961-1962

 

Collectie voormalige Stichting Film en Wetenschap

 

Interviewer: Leo Kaan
Aantal interviews: 5

Produktiedatum: maart 1983
Soort interview: wetenschappelijk
Drager: 2 geluidsbanden
Toegankelijkheid: t.b.v. onderzoek
Transcriptie: geen

 

 

Artikel van L.A. Kaan in Christen Democratische Verkenningen 3/84 

 

 

 

 

 

 

 

De interviews zijn gehouden ten behoeve van een doctoraalscriptie geschiedenis (RUU) over de houding van de ARP ten opzichte van de Nieuw-Guinea kwestie in 1961-62. De geïnterviewden waren in die tijd ARP-politici of anderszins aan de ARP gelieerd, zoals prof. Verkuyl. Mw. Vellema is de dochter van de reeds in 1972 overleden ARP-politicus Bruins Slot, onder wiens invloed de ARP-fractie zich in 1961 een voorstander betoonde van een directe overdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië.

 

Geïnterviewde(n): Mr. W. Aantjes, mr. W.F. de Gaay Fortman, G.A. Kieft, mw. Vellema-Bruins Slot, prof. J. Verkuyl