menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Nieuw-Guineapolitiek

Collectie voormalige Stichting Film en Wetenschap
 
Tijdsaanduiding: 1961-1962
Aantal interviews: 5
Toegankelijkheid: t.b.v. onderzoek
Transcripties: nee
Periode interviews: maart 1983
Opmerkingen:

De collectie is nog niet gedigitaliseerd en daarom niet direct in te zien bij Beeld & Geluid. Digitalisering kan wel worden aangevraagd bij Beeld & Geluid via: zakelijk@beeldengeluid.nl 

Drager: 2 geluidsbanden
 

De interviews zijn gehouden ten behoeve van een doctoraalscriptie geschiedenis (RUU) van Leo Kaan over de houding van de ARP ten opzichte van de Nieuw-Guinea kwestie in 1961-62. De geïnterviewden waren in die tijd ARP-politici of anderszins aan de ARP gelieerd, zoals prof. Verkuyl. Mw. Vellema is de dochter van de reeds in 1972 overleden ARP-politicus Bruins Slot, onder wiens invloed de ARP-fractie zich in 1961 een voorstander betoonde van een directe overdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië.

 

Geïnterviewde(n): Mr. W. Aantjes, mr. W.F. de Gaay Fortman, G.A. Kieft, mw. Vellema-Bruins Slot, prof. J. Verkuyl

 

Artikel van L.A. Kaan in Christen Democratische Verkenningen 3/84