menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

“Ons boek”

Dane Beerling, 12 jaar, tussen zijn vader en moeder in.
Indisch Herinneringscentrum (IHC)
 
Tijdsaanduiding: 1930-1990
Aantal interviews: 64
Toegankelijkheid: De collectie is nog niet ontsloten. Na ontsluiting wordt de collectie openbaar
Transcripties: ja
Periode interviews: jaren 80
Drager: cassettebandjes
 

Het materiaal is een schenking van E.H. (Rita) Vreugdenburg. Het betreft interviewmateriaal van kunstenaar Dane Beerling en Indo werkgroep Westcoast.

Doelstelling: het optekenen van de geschiedenis van de Indische buiten- en binnenkamp kinderen van de periode van voor de oorlog tot het heden ten behoeve van het project Ons boek. 

De interviews gaan in op gebeurtenissen en ervaringen in de jaren 1930 – 1990.
Er wordt voornamelijk over Indonesië en Nederland gesproken. Thema’s zijn o.a. Tweede Wereldoorlog, Indonesische revolutie, migratie, Japanse interneringskampen, buitenkamp kinderen, Indo werkgroep Westcoast.