menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Op zoek naar verzwegen stemmen

Hersri Setiawan
 
Tijdsaanduiding: 1945-1965
Aantal interviews: 50
Transcripties: Niet beschikbaar
Periode interviews: 1992 - 1998
Drager: Digitale audiobestanden (WAV)

Archiefbeheerder: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), tevens bij Universitas Gadjah Mada, Indonesië
Taal: Indonesisch
Database/inventaris: Inventarislijst met namen en andere metadata

De collectie is eind jaren negentig opgenomen. Hersri Setiawan, zelf politiek gevangene (tapol) van 1969 tot 1978 in Jakarta en op het eiland Buru, nam de interviews in verschillende landen in Europa en Azië af. Het doel was om individuele levensverhalen te verzamelen van Indonesische politieke emigranten die nog steeds in West-Europa, China, Vietnam en Indonesië wonen of woonden. De interviews gaan in op hun activiteiten als onderdeel van de Indonesische linkse intelligentsia vóór 30 september 1965 en hun levens na 1965 buiten Indonesië. Het project werd begeleid door Henk Schulte Nordholt en Willem van Schendel en gefinancierd door de Ford foundation. Naast de interviews is er ook een groot aantal egodocumenten verzameld waaronder memoires, rapporten en brieven van of over o.a. Institute of People’s Culture (LEKRA), de vakbondsbeweging en de Communistische Partij van Indonesië (PKI).