menu

Socialistische opvoeding

Collectie voormalige Stichting Film en Wetenschap
 
Tijdsaanduiding: 1918-1940
Aantal interviews: 8
Toegankelijkheid: T.b.v. onderzoek
Transcripties: Geen
Periode interviews: 1980

 

De interviews werden gehouden in het kader van een oral-historyproject over socialistische thuisopvoeding aan het Instituut voor Pedagogische en Andragogische Wetenschappen van de Universiteit van Utrecht. De resultaten van het project zijn neergelegd in Socialistische thuisopvoeding in Nederland in de jaren 1918-1940. Een projekt orale geschiedenis / door José van Dijk, Gerda Houtman, Jacqueline van Lemmen, Utrecht, 1980.

 

De geïnterviewden, allen uit een ‘rood nest’, vertellen over het dagelijks leven in hun jeugd en met name over hun thuissituatie en opvoeding.