menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Socialistische opvoeding

Stichting Film en Wetenschap
 
Tijdsaanduiding: 1918-1940
Aantal interviews: 8 (8 personen)
Toegankelijkheid: t.b.v. onderzoek
Transcripties: nee
Periode interviews: 1980
Opmerkingen:

De collectie is nog niet gedigitaliseerd en daarom niet direct in te zien bij Beeld & Geluid. Digitalisering kan wel worden aangevraagd bij Beeld & Geluid via: zakelijk@beeldengeluid.nl

 

De interviews werden gehouden in het kader van een oral-historyproject over socialistische thuisopvoeding aan het Instituut voor Pedagogische en Andragogische Wetenschappen van de Universiteit van Utrecht. Alle geïnterviewden kwamen uit een ‘rood nest’ en vertellen over het dagelijks leven in hun jeugd, voornamelijk over hun thuissituatie en opvoeding.

 

De resultaten van het project zijn neergelegd in Socialistische thuisopvoeding in Nederland in de jaren 1918-1940. Een projekt orale geschiedenis / door José van Dijk, Gerda Houtman, Jacqueline van Lemmen, Utrecht, 1980.

 

De geïnterviewden:

  • mw. Bleeker
  • dhr. Dekker
  • mw. Lantinga
  • dhr. Moes
  • mw. Mulders-Venminh
  • mw. Riethof
  • mw. Wigbold-van Berkel
  • Ger Zuidhoek