menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Uitgaan in Gent

Logo Amsab-ISG
 
Tijdsaanduiding: 1919-1939
Aantal interviews: 39
Toegankelijkheid: in de leeszaal en een verplichte registratie
Transcripties: ja, per 10 minuten
Drager: mp3

 

Marta Michna. Masterscriptie “Dancings in Gent, 1919-1939”. A-J: 2007-2008

In het begin van de twintigste eeuw maakt de amusementssector een ware revolutie mee. Nieuwe technieken, nieuwe muziek- en dansstijlen ontwikkelen zich. Ook gent wordt beïnvloed: er is theater, circus, musichall, cinema, zoo, cabaret, dancing, café, opera… De doelstelling van het project is nagaan waar de respondenten tijdens hun jonge jaren uitgingen en op welke manier ze dit deden. Binnen het onderzoek vallen er 3 lijnen te onderscheiden: de eerste is de topografie van de Gentse dancings, de tweede is een doorsnee uitgangsavond reconstrueren en de derde is het uitspitten van de controle en perceptie op dancings.

 

Archiefgeschiedenis: De vakgroep Nieuwste Geschiedenis van de Universiteit Gent voerde onder leiding van Prof. Dr. B. De Wever een onderzoek uit naar het ontspanningsleven in Gent voor de Tweede Wereldoorlog. Daarvoor werden interviews afgenomen met getuigen geboren rond 1920 en voor de oorlog wonend in de Gentse regio. Het project werd gecoördineerd door Marta Michna die een masterscriptie maakte over het onderwerp.

Het onderwerp “Dancings in Gent, 1919 tot 1939” lijkt op het eerste gezicht nogal algemeen.
De lacune die ik tijdens mijn onderzoek ontdekte, verplichtte me echter om een doorgedreven basisonderzoek te voeren. Wegens de veranderlijkheid in de branche van het uitgaansleven bleek het bovendien geen sinecure om tot een overzicht van het veld te komen. Het amusementsleven is een uiterst gevoelige branche. Niet alleen is ze onderhevig aan modegevoelige tendensen en buitenlandse invloeden, daarnaast wordt ze ook voortdurend bedreigd door nakende faillissementen, brandgevaar en stedelijke of provinciale reglementen.

Het imago is belangrijk. Een etablissement verspreidt via allerlei kanalen een bepaalde boodschap, probeert een doelpubliek aan te trekken en een specifieke sfeer uit te stralen. Deze gevoeligheid moet ons doen beseffen  hoeveel er binnen een tijdsspanne van twintig jaar allemaal kan veranderen. Het interbellum is als periode niet op te vatten als één geheel. De roaring twenties en thirsty thirties wijzen op veranderingen die grote  maatschappelijke gevolgen kennen. Daarom hebben we ons tijdens dit onderzoek op de volgende drie zaken toegespitst. Ten eerste de topografie van de dancings te Gent, want kennis van een locatie is cruciaal. Ten tweede de reconstructie van een doorsnee uitgaansavond. Ten derde de houding ten opzichte van dancings in verschillende maatschappelijke lagen.

 

 

Postkaart van Dancing Moderne aan de SintAmandstraat 8. Uitgebaat door mijnheer De Stoop