menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Vrouwen en vakbond

Collectie voormalige Stichting Film en Wetenschap
 
Tijdsaanduiding: 1940-1996
Aantal interviews: 20
Toegankelijkheid: T.b.v. onderzoek
Transcripties: Geen
Periode interviews: 1994-1996

Drager: 25 cassettes
 

De interviews werden gehouden in het kader van het onderzoek Vrouw en arbeid in de Nederlandse vakbondsgeschiedenis (werktitel), dat Van Eijl voor het IISG uitvoert en dat tot een publikatie moet leiden. Het onderzoek beslaat de periode vanaf de jaren vijftig.
De geïnterviewde vrouwen spreken over (hun ervaringen met) het vrouwenwerk in de FNV (en/of haar voorlopers) vanuit een positie die zij binnen de vakcentrale innemen of hebben ingenomen. Deze kan de Vrouwenbond of het Vrouwensecretariaat van de FNV betreffen of een van de vakbonden. Het interview met Jenny Zwanepol is niet door Corrie van Eijl afgenomen maar door Marian van der Klein.
Van Eijl schreef eerder haar dissertatie over vrouwen en arbeid tot 1940: Het werkzame verschil. Vrouwen in de slag om arbeid, 1898-1940, Hilversum: Verloren, 1994.