menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Watersnoodramp 1953

Collectie voormalige Stichting Film en Wetenschap
 
Tijdsaanduiding: 1953
Aantal interviews: 180
Toegankelijkheid: t.b.v. onderzoek
Transcripties: van 100 interviews een korte samenvatting
Periode interviews: 1990-1992
Opmerkingen:

De collectie is nog niet gedigitaliseerd en daarom niet direct in te zien bij Beeld & Geluid. Digitalisering kan wel worden aangevraagd bij Beeld & Geluid via: zakelijk@beeldengeluid.nl 

Drager: 297 cassettebanden

Titel: Het water en de herinnering. De Zeeuwse watersnoodramp 1953-1993

Auteur: Selma Leydesdorff
Uitgever: Amsterdam: Meulenhoff, 1993

ISBN: 9789029027717

De interviews m.b.t. de watersnoodramp van 1953 werden gehouden in het kader van een oral-history project door verscheidene groepen van (180) studenten van het Documentatiecentrum Nieuwste Geschiedenis (DNG) van de UvA, in de jaren 1990-92. Veel van de geïnterviewden waren directe slachtoffers van de ramp, anderen hadden er een relatie mee als hulpverleners, bestuurders etcetera. 

 

Het gehele project stond onder leiding van dr. Selma Leydesdorff. Deze verwerkte de interviews in haar boek Het water en de herinnering. De Zeeuwse watersnoodramp 1953-1993 (met een fotoreportage van Ed van Wijk), Amsterdam: Meulenhoff, 1993.