menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Wereldfederalisme

Stichting Film en Wetenschap
 

 

Collectie voormalige Stichting Film en Wetenschap

 

Interviewer: : Peter Davidse
Aantal interviews: 17
Drager: 27 cassettebanden
Soort interview(s): wetenschappelijk
Produktiedatum: 1992-95

Toegankelijkheid: t.b.v. onderzoek
Transcriptie: geen

Davidse, ontwikkelingseconoom en wereldfederalist, spreekt met Nederlandse, Amerikaanse (Gaff, Garves, Millard, Logue en Nelson) en Engelse (Waterlow) vertegenwoordigers van de Wereld Federalisten Beweging (WFB) over deze beweging in het algemeen en de lokale secties in het bijzonder. Aan de orde komen de persoonlijke achtergronden van de onderscheiden personen, hun kennismaking met het wereldfederalisme en hun activiteiten daarbinnen.

De WFB ontstond kort na de oorlog in 1946 en streeft naar de totstandkoming van een federale wereldregering op basis van een internationale rechtsorde, uitgerust met bevoegdheden ter
handhaving van internationale vrede en veiligheid. Op het niveau van de nationale staten zou een algemen ontwapening moeten plaatsvinden, uitgezonderd een minimale macht om de
binnenlandse orde te handhaven. De wereldfederalisten hebben altijd de Verenigde Naties als instrument voor hun streven gezien.