menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Diversiteit van het Amersfoorts Geheugen

Archief Eemland
 
Aantal interviews: 40
Toegankelijkheid: Beperkt toegankelijk
 

De afgelopen vijftig jaar is een groot aantal migranten naar Amersfoort gekomen om een nieuw leven op te bouwen. Over hun geschiedenis was in Archief Eemland niets terug te vinden. Om dit te veranderen en toekomstig bronnenonderzoek mogelijk te maken stelt Archief Eemland zich ten doel bronnenmateriaal over migranten te verzamelen. Met het oral history project ‘Diversiteit van het Amersfoorts Geheugen’ is hiervoor een basis gelegd.

Inmiddels bestaat de collectie uit 40 interviews (waarvan 24 openbaar toegankelijk) met Amersfoortse migranten. Op www.archiefeemland.nl staat informatie over de inhoud en achtergrond van het project.

 

Deze collectie is onderverdeeld in: 1. Marokkaans migranten (5 interviews), 2. Vluchtelingen (4 interviews), 3. Allerlei migranten (8 interviews), 4. Turkse migranten (21 interviews)

Uit de tentoonstelling ‘Amersfoort Werkt!’ van Museum Flehite in 2005. Acht portretten van personen in hun werkomgeving leggen de verbinding tussen vroeger en nu. De geportretteerden vertellen over hun werk in de stad en hun persoonlijke liefde voor het vak.