menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Interviewcollecties Humanistisch Erfgoed

Digitaal Humanistisch Erfgoed
 
Aantal interviews: 95

Verteld verleden

 

Vanaf midden jaren ’90 van de vorige eeuw tot ongeveer het jaar 2000 heeft het Humanistisch Historisch Centrum een aantal bekende en minder bekende humanisten geïnterviewd over hun leven en hun rol in de humanistische beweging vanaf 1945. Ook mensen uit Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte (voorheen De Dageraad) en de  Jongeren Vredes Actie komen aan bod. Het zijn belangrijke voorlopers van de moderne na-oorlogse humanistische beweging.

Sprekend Humanisme

 

Het laatste interviewproject van het Humanistisch Historisch Centrum (HHC), genaamd ‘Sprekend Humanisme,’ dateert van 2018-2019.

Aan het woord komen mensen die in de  periode 1946-1955 lid zijn geworden van het Humanistisch Verbond. Vaak werden ze ook lid van een plaatselijke afdeling, in de beginjaren ‘gemeenschap’ genoemd.

Naar de activiteiten binnen de gemeenschappen van het HV is anno 2021 nog geen gedegen onderzoek verricht, laat staan iets substantieels over gepubliceerd.

Middels deze interviews probeert Het Digitaal Humanistisch Erfgoed informatie te krijgen over de achtergronden van de leden van de plaatselijke gemeenschappen en de activiteiten die werden ontplooid. Daarom is gekozen voor zogenaamde levensloop-interviews waarbij de levensfasen van die persoon aan bod komen; jeugd en gezin, school en opleiding, loopbaan en humanisme.

Humanistisch geestelijke verzorging bij Defensie

 

In 2012-2014 heeft het HHC in het kader van een publicatie een aantal humanistisch geestelijk raadslieden geïnterviewd over hun leven en werkzaamheden bij de Nederlandse krijgsmacht. Het betreft interviews met raadslieden in ruste en raadslieden in actieve dienst. Ze geven een goed inzicht in het werk van deze mensen, vóór, tijdens en na missies van militairen door de jaren heen. Ook geven ze een inkijk in de problematiek waarmee ze te maken krijgen.

 

Een aantal interviews is getranscribeerd door medewerkers van het Veteraneninstituut. De rest door medewerkers van het HHC. Hierdoor kan de vorm van de transcriptie afwijken. Het Veteraneninstituut heeft de interviews globaal getranscribeerd op tijd en onderwerp. Het HHC heeft de interviews letterlijk getranscribeerd.