menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

Papoea: een geschiedenis

 
Tijdsaanduiding: 1920-2004
Aantal interviews: 36
Toegankelijkheid: openbaar
Periode interviews: 2000-2004
Opmerkingen:

De collectie is openbaar en in de loop van 2023 toegankelijk. De collectie is dan alleen toegankelijk in de leeszaal of via een beschermde omgeving (wachtwoord nodig) online te beluisteren.
De bestanden zijn niet te downloaden.

 

De interviews zijn afgenomen in het kader van Dirk Vlasbloms publicatie Papoea: een geschiedenis. Dit boek behandelt vijf eeuwen geschiedenis van Papua, met de nadruk op de periode vanaf 1945 en met speciale aandacht voor de overdracht van Nederland aan Indonesië in 1962. In het boek staat het perspectief van Papua’s centraal.

De interviews gaan in op gebeurtenissen en ervaringen in de jaren 1920 – 2004.
Er wordt voornamelijk over Indonesië en West-Papua gesproken. Thema’s zijn o.a. Tweede Wereldoorlog, Indonesische revolutie, overdracht aan Indonesië in 1962, bezetting.

 

De collectie is gedigitaliseerd en duurzaam opgeslagen bij een e-depot.

 

 

Papoea: Een geschiedenis

Vlasblom, D. 

University Press, Amsterdam, 2004

ISBN 90-5330-399-5
9 789053-303993

Dirk Vlasblom (1952) studeerde culturele antropologie in Utrecht. Hij is met een korte onderbreking sinds 1990 correspondent voor NRC Handelsblad in Jakarta. Eerder publiceerde hij Jakarta, Jakarta – Reportages uit Indonesië (1993), In een warung aan de Zuidzee-Verhalen uit Indonesie (1998) en Ankers & Kettingen – Een Rotterdamse kroniek (2001).
Op meeslepende wijze vertelt de auteur de verhalen van Papoea. Hij putte hier- voor uit unieke bronnen. Hoofdrolspelers en ooggetuigen komen zelf aan het woord, niet zelden voor het eerst. De archieven van missie en zending zijn voor dit boek, eveneens voor het eerst, systematisch onderzocht.
Met dit magistrale werk schenkt de auteur de Papoea’s hun geschiedenis.

 

Op zoek naar verzwegen stemmen

Hersri Setiawan
 
Tijdsaanduiding: 1945-1965
Aantal interviews: 50
Transcripties: Niet beschikbaar
Periode interviews: 1992 - 1998
Drager: Digitale audiobestanden (WAV)

Archiefbeheerder: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), tevens bij Universitas Gadjah Mada, Indonesië
Taal: Indonesisch
Database/inventaris: Inventarislijst met namen en andere metadata

De collectie is eind jaren negentig opgenomen. Hersri Setiawan, zelf politiek gevangene (tapol) van 1969 tot 1978 in Jakarta en op het eiland Buru, nam de interviews in verschillende landen in Europa en Azië af. Het doel was om individuele levensverhalen te verzamelen van Indonesische politieke emigranten die nog steeds in West-Europa, China, Vietnam en Indonesië wonen of woonden. De interviews gaan in op hun activiteiten als onderdeel van de Indonesische linkse intelligentsia vóór 30 september 1965 en hun levens na 1965 buiten Indonesië. Het project werd begeleid door Henk Schulte Nordholt en Willem van Schendel en gefinancierd door de Ford foundation. Naast de interviews is er ook een groot aantal egodocumenten verzameld waaronder memoires, rapporten en brieven van of over o.a. Institute of People’s Culture (LEKRA), de vakbondsbeweging en de Communistische Partij van Indonesië (PKI).

 

Nederlandse dienstmeisjes

Maker: Barbara Henkes
 
Tijdsaanduiding: 1920 - 1950
Aantal interviews: 28
Toegankelijkheid: Niet openbaar, neem contact op met studiezaal: ask@iisg.nl.
Transcripties: Onbekend
 

Barbara Henkes (1955); historica en journaliste; actief in de Groningse vrouwenbeweging en de CPN 1979-1982; promoveerde in 1995 op Heimat in Holland. Duitse dienstmeisjes 1920-1950; publiceert op het gebied van vrouwenstudies, oral history en de geschiedenis van de 20e eeuw; verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze interviews met Nederlandse dienstmeisjes vormden de basis voor het boek Kaatje ben je boven?

 

Javastraat Den Haag, ca. 1900

 

Kaatje, ben je boven? : leven en werken van Nederlandse dienstbodes 1900- 1940

Auteurs: Barbara Henkes, Hanneke Oosterhof

Uitgeverij: Sun, Nijmegen, 1985

EAN: 9789061682424

PDF van de publicatie

Tot diep in de twintigste eeuw zijn ontelbaar veel jonge, ongehuwde vrouwen werkzaam geweest als dienstbode: als morgenmeisje, kamer- of keukenmeisje, dagmeisje of boerenmeid. Waarom gingen ze in betrekking? Hoe kwamen ze aan een dienstje? Wat moesten ze doen? En werden ze daarop voorbereid? Wat maakte een dienstje tot een goede of minder goede betrekking? Hoe handhaafden dienstmeisjes zich in het spanningsveld tussen sociale afstand en persoonlijke betrokkenheid binnen het werkgeefstersgezin? In de literatuur komen we de Kaatjes, Dina’s en Betsies regelmatig tegen, maar in de geschiedschrijving is aan het dienstbodenbestaan nog nauwelijks aandacht besteed. Barbara Henkes en Hanneke Oosterhof leggen deze kant van de veelal ‘verborgen’ machtsverhoudingen binnen de privésfeer open en laten zien hoe maatschappelijke ontwikkelingen hierop inwerkten. Ze doen die aan de hand van archiefmateriaal, vakbonds- en vrouwenbladen, maar ook en vooral aan de hand van gesprekken met tientallen vrouwen die terugkijken op hun dienstbodenbestaan.

Nederlandse deelnemers Internationale Brigades in de Spaanse Burgeroorlog

 
Tijdsaanduiding: 1936-1939
Aantal interviews: 23
Toegankelijkheid: Raadplegen bij IISG.
Transcripties: Ja.
 

Tijdens de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) maakten ca. 800 Nederlandse strijders deel uit van de Internationale Brigades.

 

De collectie omvat 63 gedigitaliseerde audiocassettes met interviews gehouden door Jaap-Jan Flinterman , Rik Vuurmans , Frans Groot , Hans Dankaart en Henk Otjens met oud-Spanje strijders.

 

De interviews zijn gebruikt voor de doctoraalscriptie In het geweer tegen het fascisme, Nederlandse Interbrigadisten in de Spaanse burgeroorlog (Signatuur: 1990/531 fol) en het boek van Hans Dankaart, Jaap-Jan Flinterman, Frans Groot en Rik Vuurmans De oorlog begon in Spanje, Nederlanders in de Spaanse Burgeroorlog 1936-1939. (Signatuur: 2008/3503).

 

De typoscripten zijn in het archief “Collectie Nederlandse deelnemers aan de Internationale Brigades in de Spaanse Burgeroorlog”, (ARCH 020806 inv. nrs. 33-48; 57-68).

 

De oorlog begon in Spanje
Nederlanders in de Spaanse Burgeroorlog 1936-1939

Auteurs: Hans Dankaart, Jaap-Jan Flinterman, Frans Groot, Rik Vuurmans

 

PDF PUBLICATIE

 

De ervaringen van de ca. 600 Nederlanders die naar Spanje gingen om het fascisme te bestrijden, gebaseerd op interviews met oud-Spanjestrijders.

 

Voorafgaand aan de Publicatie De oorlog begon in Spanje voltooiden Frans Groot en Rik Vuurmans in 1985 een scriptie aan de UvA In het geweer tegen het fascisme: Nederlandse interbrigadisten in de Spaanse Burgeroorlog

Interviews werden afgenomen met ongeveer 20 oud-Spanjestrijders.

Duitse dienstmeisjes in Nederland

Eigenaar: Barbara Henkens
 
Tijdsaanduiding: 1920-1950 en 1986-1991
Aantal interviews: 26
Toegankelijkheid: Onbekend
Transcripties: Onbekend
 

Proefschrift Universiteit van Amsterdam van historica/journaliste Barbara Henkes, waarin de geschiedenis van Duitse dienstmeisjes in Nederland wordt beschreven. Vanaf het begin van de jaren twintig werden Duitse meisjes geworven om in Nederlandse huishoudens te gaan werken. Op basis van interviews is onderzocht hoe het was om als Duitse vrouw in Nederland te werken in tijden van groeiende werkloosheid en opkomend nationaal-socialisme. Ook wordt aandacht besteed aan de verschillen tussen de positie van Duitse en Nederlandse dienstmeisjes, aan de betekenis van Duitse confessionele meisjesverenigingen en de positie van die vrouwen die – vaak door een huwelijk met een Nederlander – in Nederland bleven wonen.

Documentaire VPRO / NOVA: Duitse dienstmeisjes (NTR, 1995):

ntr-1995-nova-duitse-dienstmeisjes

 

Collectie interviews VNO-NCW

Projectleiding was in handen van IISG-directeur Henk Wals en vanaf april 2020 van Frank de Jong (IISG Collectievorming)
 
Tijdsaanduiding: 1980 - heden
Aantal interviews: 8
Toegankelijkheid: Onbekend
Transcripties: Onbekend
Opmerkingen:

De interviews zijn afgenomen door journalist Leonard Ornstein.

 

De opnames zijn gemaakt en gemonteerd door Cees Hartman van Hartman Videoproducties.

Onderzoeker Dennie Oude Nijhuis en zijn assistent Christien van der Harst hebben voorafgaand onderzoek verricht en interviewvragen voorbereid.

 

Journalist Leonard Ornstein interviewt 8 oud-bestuurders en de huidige algemeen directeur van de VNO-NCW om hun herinneringen met betrekking tot de verhouding tussen VNO-NCW en de vakbonden vanaf de jaren 1980 tot heden vast te leggen. De interviews zijn opgedeeld in 19 delen.