menu
Geef een of meerdere zoektermen op.
Gebruik dubbele aanhalingstekens om in de exacte woordvolgorde te zoeken.

De aankomst en ontvangst van repatrianten in Amsterdam in 1945

Erna van Witsen-Weinberg (36), teruggekeerd uit de concentratiekampen Auschwitz, Ravensbrück en Neustadt-Glewe, op het Centraal Statuin, Amsterdam, eind juni 1945.
NIOD / Stichting Onderzoek Terugkeer en Opvang (SOTO)
 
Tijdsaanduiding: 1945-
Toegankelijkheid: beperkt openbaar
Transcripties: Uitgebreide samenvattingen/verslagen chronologisch geordend op thema of periode
Periode interviews: 1999

link naar collectie

 

Volg de link.

Klik op:

Inventaris

3. Egodocumenten

  3.2 Interviews

      47 Uitgewerkte interviews over de aankomst en ontvangst van repatrianten in Amsterdam in 1945, 1999.

Opmerkingen:

De collectie is slechts raadpleegbaar na verkregen schriftelijke toestemming van de directeur van het NIOD.

 

 

 

 

Bossenbroek, M. (2001). De meelstreep. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Bert Bakker.

Piersma, H. (Ed.). (2001). Mensenheugenis. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Getuigenissen.
Bert Bakker, Stichting onderzoek terugkeer en opvang.

Kristel, C. (Ed.). (2002a). Binnenskamers. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog: besluitvorming.
Bert Bakker.
Kristel, C. (Ed.). (2002b). Polderschouw. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog: regionale
verschillen. Bert Bakker.

Stichting Onderzoek Terugkeer en Opvang (SOTO)

NIOD 889, inventarisnummers 47, 48-51

 

Veel van de uit concentratiekampen en onderduikplaatsen teruggekeerde joden kregen in de zomer van 1945 te maken met negatieve reacties van de Nederlandse bevolking. 

 

Dienke Hondius, “Welkom” in Amsterdam. Aankomst en ontvangst van repatrianten in de hoofdstad in 1945, in: Kristel, Polderschouw, 201-221

 

Zie ook:

Terugkeer, Antisemitisme in Nederland rond de bevrijding

Dienke Hondius

ISBN: 9789012086455

Ervaringen van Sinti en Roma

NIOD / SOTO
 
Tijdsaanduiding: 1945-
Toegankelijkheid: op aanvraag
Periode interviews: 1999

link naar collectie

 

Volg de link.

Klik op:

Inventaris

3. Egodocumenten

  3.2 Interviews

     46 Uitgewerkte interviews over de ervaringen van Sinti en Roma, 1999.

Öfner, P. & M. Rooker, ‘Van schooien om brood tot het eisen van respect. De naoorlogse behandeling van Roma en Sinti’, in: H. Piersma (red.), Mensenheugenis. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Getuigenissen (Amsterdam 2001) 71-100.

Stichting Onderzoek Terugkeer en Opvang (SOTO)

NIOD 889, inventarisnummer 46, 48-51

 

Uitgewerkte interviews over de ervaringen van Sinti en Roma, 1999.

 

In de zomermaanden van 1945 daalde bij de Sinti en Roma, die hadden kunnen onderduiken, langzaam het nauwelijks te bevatten besef in dat de meesten van de weggevoerde familieleden in de vernietigingskampen vermoord waren.
In de jaren die volgden werd het vertrouwen in de Nederlandse autoriteiten bij Sinti en Roma opnieuw ernstig geschaad. Net als Joodse overlevenden kregen zij hun bezittingen na de oorlog niet terug of vergoed. Ze konden geen eigendomsbewijzen overleggen en kwamen daarom niet in aanmerking voor schadevergoeding voor de in beslag genomen woonwagens, paarden en bezittingen. Ze trokken zich berooid en getraumatiseerd terug in eigen kring. De meesten hielden zich de eerste jaren na de oorlog in leven door te eten bij gaarkeukens, door giften van de katholieke armenzorg en door te bedelen om eten, kleding en geld. Uitzonderingen vormden de Sinti in zigeunerorkesten, die voor de oorlog al populair waren en in de befaamde roodpluchen etablissementen van de jaren vijftig en zestig een glorietijd beleefden.

 

 

Bossenbroek, M. (2001). De meelstreep. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Bert Bakker.

Piersma, H. (Ed.). (2001). Mensenheugenis. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Getuigenissen.
Bert Bakker, Stichting onderzoek terugkeer en opvang.

Kristel, C. (Ed.). (2002a). Binnenskamers. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog: besluitvorming.
Bert Bakker.
Kristel, C. (Ed.). (2002b). Polderschouw. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog: regionale
verschillen. Bert Bakker.

 

Gerepatrieerde burgers voormalig Nederlands-Indië

Aankomst Johan van Oldenbarneveldt met repatrianten in Amsterdam
NIOD / Stichting Onderzoek Terugkeer en Opvang (SOTO)
 
Tijdsaanduiding: 1946-1952
Aantal interviews: 29
Toegankelijkheid: beperkt openbaar
Transcripties: Uitgebreide samenvattingen/verslagen chronologisch geordend op thema of periode
Periode interviews: 1999

link naar collectie

 

Volg de link.

Klik op:

Inventaris

3. Egodocumenten

  3.2 Interviews

   45 Uitgewerkte interviews over de ervaringen van burgers die gerepatrieerd zijn vanuit Nederlands-Indië, 1999.

Opmerkingen:

De collectie is slechts raadpleegbaar na verkregen schriftelijke toestemming van de directeur van het NIOD.

 

Stichting Onderzoek Terugkeer en Opvang (SOTO)

NIOD 889, inventarisnummers 45, 48-51, 72

 

De interviews zijn onderdeel van een onderzoek naar de ervaringen van burgers uit voormalig Nederlands-Indië over de terugkeer en opvang in Nederland in de periode 1946 – 1952.

De Stichting Onderzoek Terugkeer en Opvang (SOTO) is opgericht in de zomer van 1998 op uitnodiging van het kabinet. Het doel was toetsing van de tot dan toe gangbare opvatting dat de opvang van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog kil en bureaucratisch was.

De interviewcollectie bestaat uit 29 interviews. De geïnterviewden zijn geselecteerd op geografische verdeling, verschillende maatschappelijke en etnische achtergronden, leeftijd ten tijde van repatriëring, periode van repatriëring en gender.

 

Het onderzoek heeft geresulteerd in een tentoonstelling.
Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog, het educatief project Denken aan Holland en
vier publicaties.

 

De interviews gaan in op gebeurtenissen en ervaringen in de jaren 1900 – 1999, met de nadruk op de periode 1942 – 1960. Er wordt voornamelijk over Indonesië, Java, Sumatra, Sulawesi en Thailand, Nederland en Japan gesproken. Thema’s zijn o.a. verbondenheid met voormalig Nederlands-Indië, familiegeschiedenis, dagelijks leven, Japanse bezetting, Tweede Wereldoorlog, Interneringskamp, bevrijding, Rode Kruis, Rapwi, NICA, evacuatie uit kampen, familiehereniging, opvang, hulporganisaties, repatriëring, migratie, Ataka, opvangadres, opvang in Nederland, medische verzorging, onderwijs, nasleep, verwerking, KJBB, Pelita, WUV, WUBO, terugblik, rol werkgever evacuatie, BPM, KNIL, KPM, maatschappelijke carrière.

 

 

 

Bossenbroek, M. (2001). De meelstreep. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Bert Bakker.

Piersma, H. (Ed.). (2001). Mensenheugenis. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Getuigenissen. Bert Bakker

Kristel, C. (Ed.). (2002a). Binnenskamers. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog: besluitvorming. Bert Bakker.
Kristel, C. (Ed.). (2002b). Polderschouw. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog: regionale verschillen. Bert Bakker.

Indische collectie 400

Kamp Makassar, West-Java
NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
 
Tijdsaanduiding: 1940-1983
Aantal interviews: 6
Toegankelijkheid: openbaar
Transcripties: nee
Periode interviews: 1983, 1989
Opmerkingen:

NIOD Collectie 400 IC

De collectie is openbaar. Inventarisnummers 8494 – 8498 zijn te raadplegen in de studiezaal van het NIOD. Inventarisnummer 1520 is direct online te beluisteren.

 

De Indische collectie is gevormd uit archief- en documentatiemateriaal geschonken door particulieren. Sinds 1946 verzamelt het NIOD-materiaal met betrekking tot de periode startend met de aanloop tot de Tweede Wereldoorlog tot aan de soevereiniteitsoverdracht in december 1949.

De focus is komen te liggen op de ervaringen van Nederlanders tijdens de Japanse bezetting. De collectie bevat 5 interviews met 6 personen afgenomen voor de documentaire Je blijft toch een vreemde gemaakt door Marius van Deventer, 1983 en 1 interview afgenomen in 1989 met W.C. van Nifterik over de Tweede Wereldoorlog door Werner Zonderop. Bij het laatste interview zijn ook gedichten van de geïnterviewde beschikbaar onder inventarisnummer 5444. Deze gedichten zijn geschreven in de Tjipinang gevangenis.

 

De interviews gaan in op gebeurtenissen en ervaringen in de jaren 1940 – 1983.
Er wordt voornamelijk over Indonesië, Jakarta, Makassar en Nederland gesproken. Thema’s zijn o.a. Tweede Wereldoorlog, Japanse bezetting, Indisch verzet, veroordeling en gevangenschap in de Tjipinang-gevangenis, internering in Kamp Makassar en Kamp Vincentius, werk in de sjouw-bouw-ploeg, vluchtelingen uit Singapore.

Getuigen & Tijdgenoten

Getuigen & Tijdgenoten (NIOD, KITLV)
 
Tijdsaanduiding: 1945-1949
Aantal interviews: 76, waarvan 5 groepsinterviews
Toegankelijkheid: De collectie is (nog) niet toegankelijk. De collectie wordt in 2023 ontsloten.
Transcripties: Er zijn abstracts beschikbaar. Van de meeste interviews is een transcript beschikbaar, van een klein aantal is een verslag beschikbaar.
Periode interviews: 2017-2022
Drager: Digitale audiobestanden (WAV, MP3, M4A, OGG)

Bij de interviews in lokale Indonesische talen is een vertaling opgenomen naar het Bahasa Indonesia.

De interviews afgenomen in het Bahasa Indonesia door Fridus Steijlen zijn naar het Engels vertaald.

 

Het materiaal wordt beheerd door het NIOD. In de nabije toekomst wordt de collectie opgenomen bij Data Archiving and Networked Services (DANS).

 

Binnen het onderzoeksprogramma Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950 richt het project Getuigen & Tijdgenoten zich op het verzamelen van de ervaringen van betrokkenen in Nederland, Indonesië en andere landen. Het project Getuigen & Tijdgenoten wil een brug slaan tussen de mensen die de periode tussen 1945 en 1950 in Indonesië meemaakten en de onderzoekers.

 

De interviews gaan in op gebeurtenissen en ervaringen in de jaren 1945 – 1949.
Er wordt voornamelijk over Indonesië en Nederland gesproken. Thema’s zijn o.a. Indonesische revolutie, KNIL, Darul Islam, Tentara Pelajar, TNI, Koninklijke Marine, veteranen, dienstweigering, bevelweigering, oorlogsmisdadiger, MARVA, VHK, Rode Kruis, dagelijks leven, geweld, demarcatielijn, beschermingskampen, republikeinse kampen, Bandung Lautan Api, taal, loyaliteiten,  ooggetuigenverslagen, positionering, herinneren en vergeten.

 

 

 

getuigen en tijdgenoten